Ffioedd caeau yn 'dreth ar chwaraeon amatur'

  • Cyhoeddwyd
Pêl droedFfynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Cododd y gost o logi caeau chwaraeon cyngor Caerdydd ar 1 Ebrill

Bydd chwaraeon amatur yng Nghaerdydd yn cael eu niweidio wedi i'r cyngor lleol gynyddu'r gost o logi caeau, meddai arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

Mae ffioedd ar gyfer defnyddio caeau pêl-droed ac ystafelloedd newid wedi codi o £38 i £55 y gêm tra bod ffioedd ar gyfer caeau rygbi wedi codi o £38 i £75 y mis hwn.

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, eu bod yn "dreth ar chwaraeon amatur".

Dywedodd y cyngor ei fod yn wynebu penderfyniadau anodd er mwyn amddiffyn gwasanaethau eraill, megis ysgolion, rhag toriadau ariannol.

146%

Ers 1 Ebrill mae'r gost o hurio cyfleusterau chwaraeon y cyngor wedi codi gymaint â 146%.

Mae'r cyngor, sydd o dan arweiniad y Blaid Lafur, wedi amddiffyn y newidiadau, gan ddweud bod ei ffioedd yn "gystadleuol o'u cymharu â chyfleusterau preifat".

Ond dywedodd Paul O'Sullivan, ysgrifennydd Cynghrair Criced Canol-wythnos Caerdydd, bod chwe thîm wedi dweud wrtho na fyddent yn cofrestru ar gyfer y tymor i ddod oherwydd y costau ychwanegol.

"Ar hyn o bryd mae'n ymddangos nad yw chwaraeon lleol yn ddiogel yn nwylo cyngor Caerdydd," meddai.

Cwynion

Dywedodd Danny Gomes, ysgrifennydd Cynghrair Pêl-droed Dydd Sul Lazarou, ei bod yn poeni y byddai rhai clybiau'n dod i ben.

Ychwanegodd: "Fel ysgrifennydd y gynghrair rwyf yn delio'n rheolaidd gyda chwynion o glybiau sydd yn anhapus gyda chyflwr caeau'r cyngor a chyflwr gwael y cyfleusterau newid.

"Sut ydw i i fod i esbonio i'r chwaraewyr a'r rheolwyr hynny y bydd yn rhaid iddynt dalu mwy tymor nesaf am yr un cyfleusterau?"

Dywedodd Mr Davies, AC ar gyfer rhanbarth canol de Cymru: "Mae fy swyddfa wedi cyfarfod â chynrychiolwyr o'r cynghreiriau fydd yn cael eu heffeithio gan hyn ar nifer o achlysuron ac wedi cael gwybodaeth am ddatblygiadau trwy gydol eu trafodaethau gyda'r cyngor.

"Roeddwn wedi gobeithio y byddai'r cyngor yn gweld synnwyr ac yn dod i ryw fath o gytundeb a allai fod wedi bod yn dderbyniol i'r ddwy ochr.

"Ond mae'n eithaf amlwg y bydd y codiadau pris yma'n mynd yn eu blaen a bydd yr effaith ar chwaraeon lleol yn hynod niweidiol."

'Anodd dros ben'

Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas, aelod cabinet cyngor Caerdydd dros chwaraeon, hamdden a diwylliant, bod cynllunio'r gyllideb yn "anodd dros ben".

Ychwanegodd: "Yng Nghaerdydd, rydym am sicrhau bod y rhai mwyaf bregus yn parhau i allu cymryd rhan mewn chwaraeon.

"Dyna pam mae ffioedd a thaliadau ar gyfer plant a chlybiau ieuenctid eisoes wedi cael eu dileu gan y weinyddiaeth, gyda'r nod o helpu clybiau i dyfu a gwella darpariaeth chwaraeon amatur.

"O ganlyniad i hyn mae ffioedd i oedolion wedi codi, i lefel y gellir bellach eu cynnal, tra'n dal i gael eu cefnogi gan gymhorthdal y cyngor."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol