Caergrawnt 0-0 Casnewydd

Mae Casnewydd yn parhau yn bedwerydd yn Uwch Gynghrair Blue Square ar ôl gêm ddi-sgôr oddi-cartref yng Nghaergrawnt.

Mi fydd y canlyniad yn cael ei weld fel dau bwynt a gollwyd yn hytrach na phwynt a enillwyd.

Prin iawn oedd y cyfleon, ond yr agosaf at gôl oedd ergyd Scott Donnolly a drawodd trawst Caergrawnt.

Gyda phum gêm o'r tymor arferol nawr yn weddill, prinhau y mae gobaith tîm Jason Edinburgh o gael dyrchafiad yn awtomatig.

Mae Mansfield nawr 7 pwynt ar y blaen i Wrecsam, ac wyth o flaen Casnewydd. Er mai Kidderminster sydd ar frig y tabl maen nhw wedi chwarae dwy gêm yn fwy nag eraill o'u cwmpas.

TABL UWCHGYNGHRAIR BLUE SQUARE BET
Chwaraewyd Gwahaniaeth Goliau Pwyntiau
1. Kidderminster 43 34 84
2. Mansfield 41 33 83
3. WRECSAM 41 32 76
4. CASNEWYDD 41 22 75
5. Grimsby 41 27 72