Ynys Môn: 107 o ymgeiswyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r awdurdod o dan reolaeth comisiynwyr ers Mawrth 2011

Bydd cyfanswm o 107 o ymgeiswyr yn ymgyrchu am 30 o seddi yn etholiadau cyngor Môn.

Mae nifer y cynghorwyr ar Ynys Môn yn gostwng o 40 i 30 a bydd 11 ward newydd yn cael eu creu wrth i'r ffiniau newid.

Bydd wyth o'r 11 ward newydd yn cael eu cynrychioli gan dri chynghorydd sir - Aethwy, Caergybi, Canolbarth Môn, Lligwy, Seiriol, Talybolion, Twrcelyn ac Ynys Gybi.

Bydd y tair arall yn cael eu cynrychioli gan ddau gynghorydd sir - Bro Aberffraw, Bro Rhosyr a Llifon.

'Cystadleuaeth frwd'

Dywedodd y Swyddog Canlyniadau, Richard Parry Jones, "Bydd tirwedd wleidyddol Môn yn newid yn dilyn etholiadau'r Cyngor Sir eleni wrth i 11 ward aml-aelod newydd gael eu creu.

"Rydym yn hynod o falch y bydd cystadleuaeth ym mhob ward am ein bod wedi gwneud ymdrech fawr i godi proffil yr etholiadau yma o gofio'r newidiadau i'r ffiniau a'r ffaith mai Ynys Môn yw'r unig awdurdod lleol yng Nghymru fydd yn cynnal etholiadau sirol yn ystod 2013.

"Mae'r nifer uchel o ymgeiswyr a'r gystadleuaeth frwd o fewn y wardiau newydd yn sicr yn dangos bod y broses ddemocrataidd ym Môn wedi adfywio wrth i'r etholiadau ar Fai'r 2 agosáu."

Yn ystod y ddau etholiad sir olaf - ni chafwyd etholiad yn saith allan o 40 ward yn 2008 a ni chafwyd etholiad yn 14 allan o 40 sedd yn 2004.

Cafodd Ynys Môn ei heithrio o etholiadau cynghorau gweddill Cymru'r llynedd oherwydd y trafferthion yno.

Cafodd comisiynwyr eu penodi gan Weinidog Llywodraeth Leol Cymru i redeg yr awdurdod ym mis Mawrth 2011 wedi cyfres o adroddiadau ac archwiliadau beirniadol iawn o'r cyngor.

Ym mis Chwefror cyhoeddodd y gweinidog ei fod yn gobeithio dod â'r ymyrraeth yna i ben ddiwedd mis Mai.

Fe fydd yr etholiadau'n cael eu cynnal ar Fai 2.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol