Y Frech Goch: Mwy o glinigau MMR yn ardal Abertawe

Merch 10 mis oed yn cael ei brechu yn Ysbyty Treforys, Abertawe, ddydd Sadwrn Image copyright Reuters
Image caption Cafodd clinigau arbennig eu cynnal yn ysbytai ardal Abertawe ddydd Sadwrn

Mae mwy o sesiynau brechu yn cael eu cynnal i sicrhau fod plant yn ardal Abertawe, sydd mewn peryg o ddal y frech goch, yn cael pigiad MMR.

Cafodd tua 1,200 o bobl eu brechu yn ystod clinigau arbennig dros y penwythnos, gyda nifer yr achosion oedd wedi'u cofnodi yn codi i 600.

Bydd rhai meddygfeydd teulu hefyd yn cynnal clinigau'r wythnos hon, gyda sesiynau ychwanegol ddydd Sadwrn nesa' yn ogystal.

Mae swyddogion iechyd lleol yn dweud ei bod yn rhy gynnar i ddweud a yw'r gwaetha' drosodd eto.

Roedd cannoedd o bobl wedi mynd i ysbytai yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont dydd Sadwrn i gael y brechlyn MMR am ddim.

Cafodd y sesiynau eu trefnu ar gyfer plant a phobl ifanc oedd heb gael eu brechu pan yn fabanod.

Ciwio

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, roedd y galw am y brechlyn ddydd Sadwrn 50% yn uwch na'r hyn oedd wedi'i amcangyfrif.

Roedd pobl yn aros y tu allan i Ysbyty Treforys, Abertawe, awr cyn i'r drysau agor.

Ond dywedodd yr Athro Andrew Davies, cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, fod nifer o bobl oedd wedi dod i'r clinigau wedi gorfod gadael heb gael y brechlyn am fod gormod o bobl yno.

Ychwanegodd y byddai meddygon teulu'n gallu cynnig y brechlyn yr wythnos hon a'i fod yn deall y byddai rhai meddygfeydd yn cynnal clinigau arbennig.

"Yn amlwg mae rhieni a gofalwyr yn pryderu am yr achosion o'r frech goch, y nifer ucha' ers degawdau," meddai wrth BBC Cymru.

Dywedodd Yr Athro Davies ei bod yn "rhy gynnar i ddweud a ydyn ni dros y gwaetha" gan ei bod yn cymryd pythefnos i symptomau ddatblygu.

Mae'r dôs cynta' o'r brechlyn yn rhoi tua 95% o amddiffyniad yn erbyn y frech goch. Mae'r ail ddôs - sy'n cael ei roi fis yn ddiweddarach - yn rhoi tua 99% o amddiffyniad.

Bydd rhagor o glinigau'n cael eu cynnal yn y pedwar prif ysbyty ddydd Sadwrn nesa', a bydd ysgolion yn cynnig y brechlyn yn dilyn gwyliau'r Pasg.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.