Marwolaeth cyn-ddirprwy gyfarwyddwr cyffredinol y BBC

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd ei eni yn Nhyddewi ym 1934

Mae cyn-Ddirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC Alan Protheroe CBE wedi marw yn 79 oed.

Cafodd ei eni yn Nhyddewi ym 1934 ac fe ddechreuodd ei yrfa fel newyddiadurwr gyda'r Glamorgan Gazette yn 16 oed ar ôl gadael Ysgol Ramadeg Maesteg.

Ar ôl cyfnod yn ohebydd diwydiannol BBC Cymru fe gafodd ei benodi'n Olygydd Newyddion Teledu'r BBC ym 1977 cyn cael ei ddyrchafu i swydd dirprwy gyfarwyddwr cyffredinol o dan arweiniad Alasdair Milne yn ystod y 1980au.

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales, Rhodri Talfan Davies, fod Mr Protheroe yn "newyddiadurwr i'r carn".

"Roedd yn uchel ei barch fel Golygydd Newyddion a Materion Cyfoes yng Nghymru yn ystod y 1960au nid yn unig am ei farn newyddiadurol ond hefyd am ei arweinyddiaeth, ei hwyliau da ac am fod yn ddyn di-flewyn ar dafod.

"Doedd e ddim yn ofni lleisio ei farn ond roedd hefyd yn cael ei adnabod fel rhywun wnaeth feithrin potensial pobl dalentog."

Roedd yn aelod hirdymor o'r Fyddin Diriogaethol ac yn rhedeg gwasanaeth y lluoedd arfog SSVC wedi iddo adael y BBC ym 1987.

Hefyd gan y BBC