Oriel: 'Y gwleidydd dylanwadol'

  • Cyhoeddwyd
Margaret Thatcher
Disgrifiad o’r llun,
Margaret Thatcher oedd Prif Weinidog Prydain rhwng 1979 a 1990
Margaret Thatcher gyda'i rhieni a'i chwaer Muriel, yn 1945
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Margaret Hilda Roberts ei geni yn Grantham, Sir Lincoln, yn 1925, yn ferch groser lleol
Disgrifiad o’r llun,
Yn 1951 fe briododd Denis Thatcher, gŵr busnes, a dechreuodd astudio ar gyfer arholiadau cyn dod yn fargyfreithiwr yn 1953, yr un flwyddyn â geni ei hefeilliaid, Mark a Carol
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n ymgyrchu i ennill sedd Seneddol yn 1951 cyn ennill sedd Finchley yn 1959. Yma mae'n trafod gyda dyn clirio simnai yn Dartford
Disgrifiad o’r llun,
Wrth ennill etholiad 1979 hi oedd y wraig gyntaf i ddod yn Brif Weinidog Prydain ac addawodd y byddai'r Ceidwadwyr yn torri treth incwm, yn lleihau gwariant cyhoeddus ac yn ei gwneud yn haws i bobl brynu eu tai eu hunain yn ogystal â lleihau grym yr undebau
Disgrifiad o’r llun,
Yn ystod ei chyfnod fel Prif Weinidog cafodd ei disgrifio fel y "wraig haearn" oherwydd ei bod yn benderfynol iawn
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr hyn wnaeth hi cyn ac yn ystod Rhyfel Ynysoedd Y Falklands yn enghraifft o'i phenderfynoldeb.
Disgrifiad o’r llun,
Fe oroesodd ymosodiad terfysgol yn 1984 wedi i'r IRA osod bom yng Ngwesty'r Grand yn Brighton yn ystod cynhadledd flynyddol y Ceidwadwyr. Cafodd pump o bobl eu lladd.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ganddi berthynas arbennig gydag Arlywydd America, Ronald Reagan. Fe wnaeth hi ddisgrifio ei farwolaeth yn 2004 fel "Americanwr arbennig a enillodd y Rhyfel Oer".
Disgrifiad o’r llun,
Cychwynnodd ei harweinyddiaeth ddadfeilio wrth greu rhwygiadau o fewn y blaid dros Ewrop a threth y pen
Disgrifiad o’r llun,
Yn 1990 fe adawodd Downing Street am y tro olaf fel Prif Weinidog ar ôl i John Major ennill ras arweinyddol y blaid
Disgrifiad o’r llun,
Yn 2007 hi oedd y cyn-brif weinidog byw cyntaf i gael ei hanrhydeddu gyda chofeb efydd yn Nhŷ'r Cyffredin
Disgrifiad o’r llun,
Er iddi ddiodde' sawl strôc, a effeithiodd ar ei meddwl tymor byr, fe aeth i ddigwyddiadau cyhoeddus o hyd ac aeth i weld David Cameron yn Downing Street ar ôl iddo ennill yr etholiad yn 2010
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl rhai, hi oedd y gwleidydd Prydeinig mwya’ dylanwadol ers Winston Churchill ac roedd yn un o ffigyrau gwleidyddol mwya' yr 20fed Ganrif.