Lansio clwb ceir trydan cymunedol cyntaf Cymru

  • Cyhoeddwyd
Aelodau o Grŵp Cymunedol Cilgwyn ger TrefdraethFfynhonnell y llun, Cronfa Loteri Fawr
Disgrifiad o’r llun,
Clwb ceir trydan cymunedol cyntaf yng Nghymru

Mae'r clwb ceir trydan cymunedol cyntaf yng Nghymru wedi cael ei lansio yn Sir Benfro.

Mae Grŵp Cymunedol Cilgwyn ger Trefdraeth, Sir Benfro, wedi prynu cerbyd trydan newydd sbon ac wedi sefydlu clwb cludiant trydan cymunedol newydd ym mhentref Cilgwyn.

Bydd y car trydan Nissan Leaf newydd, fydd ar gael i'r gymuned, yn cael ei defnyddio mewn cynllun rhannu ceir.

Gyda'r nod o leddfu'r angen am ail geir neu geir nas defnyddir, a chan gynnig cynllun cludiant amgen, bydd modd i drigolion lleol neilltuo'r car trydan newydd ar-lein neu dros y ffôn am bris cychwynnol o £2.50 yr awr a phum ceiniog y filltir.

Soced domestig

Bydd rhaglen feddalwedd yn cyfrifo'r hyn y mae arnyn nhw ac agorir y car gan ddefnyddio cerdyn clyfar.

Bydd telemetreg fewnol yn bwydo arddull yrru pob cwsmer yn ôl i ddiogelu bywyd y batri.

Ffynhonnell y llun, Cronfa Loteri Genedlaethol
Disgrifiad o’r llun,
Gellir y car ei wefru o soced domestig ac yn swyddogol gall y car gyrraedd 100 milltir ar ôl pob gwefriad.

Bydd y fenter yn cynhyrchu incwm o ffioedd aelodaeth a chodi tâl fesul milltir, a gaiff ei ail-fuddsoddi yn y prosiect i'w wneud yn hunangynhaliol.

Mae gan y car banel solar ar y to hefyd i gyfrannu at y pŵer.

Gellir ei wefru o soced domestig ac yn swyddogol gall y car gyrraedd 100 milltir ar ôl pob gwefriad.

Mae gwefru cyflym eisoes ar gael mewn trefi gerllaw fel Hwlffordd, a disgwylir iddo gael ei osod yn fuan mewn trefi ac ar lwybrau eraill yn lleol.

Mae'r grŵp hefyd yn ceisio creu cyswllt rhwng gwefru a phŵer adnewyddadwy dros ben.

Yng Nghilgwyn bydd yn manteisio ar ynni gwynt sbâr o dyrbin, yn enwedig gyda'r nos.

Ac yn Nhrefdraeth, bydd yn defnyddio ynni solar sbâr a gynhyrchir gan baneli ar do Neuadd Goffa Trefdraeth.

Mae ail gar trydan i fod i gyrraedd yn fuan, gyda cherbydau eraill i ddilyn os aiff y galw yn uwch nag argaeledd.

Mae'r cynllun wedi ei gefnogi gan bron £25,000 a ddyfarnwyd gan raglen Pentref SOS y Gronfa Loteri Fawr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol