Yr ateb i'r prinder?

  • Cyhoeddwyd
gwenynenFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynllun o blaid annog creu gerddi i ddenu pryfed peillio

Mae cynllun newydd i gynyddu nifer y gwenyn yng Nghymru o blaid annog pobl i greu gerddi sy'n denu pryfed peillio.

Cyhoeddir Cynllun Gweithredu drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer Pryfed Peillio yng Nghymru yn rhannol fel ymateb i asesiad a gynhaliwyd yn 2011 a ddangosodd fod gwenyn a phryfed peillio eraill wedi bod yn prinhau'n gyson ym Mhrydain dros y 30 mlynedd diwethaf.

Yr haf diwethaf cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'n gweithredu i ddiogelu poblogaethau o wenyn mêl, cacwn (gwenyn bŵm), pryfed hofran, gloÿnnod byw a phryfed peillio eraill yng Nghymru.

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer y cynllun yn para tan Fehefin 4.

Pryfed peillio

Dyma rai o'r camau y mae'r cynllun yn eu hawgrymu:

• Sicrhau bod cynlluniau ffermio'n cefnogi arferion rheoli sy'n diogelu pryfed peillio

• Adolygu'r arweiniad a roddir i Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol fel bod eu gwaith rheoli tir yn cynnal pryfed peillio'n well

• Darparu a chynnal mannau gwyrdd a rhandiroedd ledled y wlad

• Annog pobl i greu gerddi sy'n denu pryfed peillio

• Gweithio gyda rhanddeiliaid i fonitro'r defnydd o blaladdwyr, ac ystyried unrhyw dystiolaeth newydd a gwaharddiadau a chyflwynwyd.

• Gweithio gydag ysgolion i godi ymwybyddiaeth mewn ysgolion o bwysigrwydd pryfed peillio a gerddi sy'n denu pryfed peillio

• Rhoi arweiniad i awdurdodau lleol ar gynnal arferion sy'n llesol i bryfed peillio

• Rhoi cyngor trwy Cyswllt Ffermio a chylchgrawn Gwlad i ffermwyr ar sut i helpu pryfed peillio.

Dywedodd Gweinidog Cyfoeth Naturiol Llywodraeth Cymru, Alun Davies: "Rydym yn gwybod, hyd yn oed ar sail amcangyfrifon ceidwadol, bod pryfed peillio'n werth rhyw £430 miliwn y flwyddyn a'u bod yn darparu gwasanaeth ecosystem hanfodol iawn.

"Er hynny, mae poblogaethau pryfed peillio wedi bod yn cwympo am y 30 mlynedd diwethaf, a heb gymryd camau nawr, bydd y duedd yn parhau.

"Mae'r cynllun gweithredu drafft yn cynnig ein gweledigaeth ar gyfer y ffordd orau ymlaen a charwn i bawb sydd â diddordeb ystyried ei gynnwys ac anfon eu sylwadau atom.

"Mae pryfed peillio'n hanfodol i'n lles ac i'n hiechyd felly mae'n bwysig ein bod i gyd yn gweithio gyda'n gilydd i gael y cynllun hwn i weithio."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol