Taith gerdded i gofio hanes diwydiannol Cei Conna

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Llyfrgell Bwcle
disgrifiad o’r llunAdeiladwyd mwy na 50 llong rhwng 1857 a 1957 yng Nghei Connah

Mae taith gerdded sy'n cyflwyno hanes treftadaeth diwydiannol Cei Conna, Sir y Fflint, yn cael ei lansio'n swyddogol ddydd Gwener.

Bydd y cyfansoddwr Paul Mealor, a aned yn Llanelwy, yn lansio'r daith yng nghaffi cymunedol Libby Fletcher yn y dref.

Yna bydd cyfle i gerdded ar hyd y llwybr gyda gwirfoddolwyr sydd wedi cydweithio ar y prosiect gyda mudiadau fel cyngor Sir y Fflint ac elusen adfywio amgylcheddol Groundwork.

Nod y daith yw ceisio dangos y rôl hanfodol mae diwydiant wedi chwarae yn hanes Cei Conna ar hyd y blynyddoedd.

Ymhlith yr olion diwydiannol sydd i'w gweld mae safle hen reilffordd Bwcle oedd yn cludo crochenwaith glo, brics a llestri clai eraill i lanfa'r dref.

Haearn a dur

Adeiladu llongau oedd y prif ddiwydiant yng Nghei Conna ar un cyfnod, a rhwng 1857 a 1957 adeiladwyd mwy na 50 o longau yno.

Un o'r rhain oedd y Kathleen and May a ymddangosodd yng nghyfres deledu'r BBC, The Onedin Line, yn y 1970au.

Ar draws Afon Dyfrdwy mae hen waith Haearn a Dur John Summers i'w weld a oedd yn gyfrifol am greu swyddi i hyd at 13,000 o bobl am bron i ganrif.

Mae Pat Mealor, is-gadeirydd Cyfeillion Canolfan Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint - un o'r grwpiau fu'n gyfrifol am ddatblygu'r daith - wedi byw yng Nghei Conna drwy gydol ei bywyd.

"Ar un amser roedd fel petai pawb yn gweithio yn John Summers," meddai.

"Roedd fy nhaid, fy nhad a sawl ewythr yn gweithio yno.

"Ac roedd fy hen hen daid yn un o'r rhai oedd wedi adeiladu llong y Kathleen and May.

"Mae'r daith gerdded yn wych.

"Bydd nifer o blant o ysgolion lleol yn mynychu'r digwyddiad ddydd Gwener a dwi'n falch eu bod yn cael cyfle i ddysgu mwy am hanes ein tref.

"Mae pawb yn hapus iawn oherwydd ei bod yn gyfle i olrhain holl ddiwydiannau Cei Conna."

Bydd y daith yn cael ei lansio'n swyddogol am 1pm ar Ebrill 12 a bydd cyfle i gerdded ar hyd y daith gyda gwirfoddolwyr am 2pm.

Bydd taflen am y daith hefyd ar gael ac yn cael ei dosbarthu.