DNA ceffyl mewn byrgyrs yng Ngwynedd

  • Cyhoeddwyd
Meat testingFfynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r asiantaeth yn goruchwylio rhaglen o brofion drwy'r DU

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi dweud bod cynnyrch cig eidion wedi cael eu tynnu'n ôl oherwydd pryderon eu bod yn cynnwys cig ceffyl.

Dywedodd fod un o'r safleoedd yng Ngwynedd.

Cafodd pump o samplau eu gwirio am bresenoldeb DNA ceffyl oedd yn uwch na'r trothwy o 1%.

Fe brofodd un sampl o'r Nefyn Pizza and Kebab House yn bositif ac roedd y cynnyrch o'r Burger Manufacturing Company (BMC) yn Llanelwedd.

Roedd un sampl positif arall mewn byrgyr oedd ar gael mewn lle bwyta yn Walsall yng nghanolbarth Lloegr.

Roedd y BMC wedi tynnu eu cynnyrch yn ôl ym mis Chwefror wedi i brofion awgrymu eu bod yn cynnwys mwy nag 1% o gig ceffyl.

Ond yn ddiweddarach, cyhoeddodd yr asiantaeth ddatganiad oedd yn dweud bod "profion dilynol yn cadarnhau presenoldeb DNA ceffylau ar lefelau is na'r trothwy o 1% ..."

Mae'r profion, sy'n cael eu goruwchwylio gan yr asiantaeth, yn cael eu cynnal gan gynghorau lleol yn sgil darganfod cig ceffyl yn sawl cynnyrch archfarchnadoedd yn gynharach eleni.

Mewn datganiad arall fe ddatgelwyd bod olion o'r cyffur trin ceffylau phenylbutazone, neu bute, wedi cael ei ganfod mewn tuniau corn-bîff yn archfarchad Asda.

Dyma'r achos cyntaf o'i fath ers i'r sgandal cig ceffyl ddod i'r amlwg.

Dywedodd Asda mewn datganiad eu bod wedi sicrwydd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd bod y lefel o'r cyffur yn y tuniau ymhell islaw'r hyn sydd yn beryglus i bobl.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol