BBC Cymru Fyw

Cyffur milfeddygol mewn cynnyrch Asda

Published
image copyrightPA
image captionCyffur milfeddygol wedi ei ddarganfod mewn tuniau corn bîff Asda

Mae'r archfarchnad Asda wedi tynnu ei chynnyrch tuniau corn bîff o'u silffoedd ar ôl i brofion ddarganfod bod lefelau isel o'r cyffur phenylbutazone wedi ei ganfod.

Mae'r feddyginiaeth lladd poen, sy'n cael ei alw yn 'bute', yn cael ei ddefnyddio yn aml i drin ceffylau.

Yn ôl yr Asiantaeth Safonau Bwyd dyma'r tro cyntaf i bute gael ei ffeindio mewn cynnyrch ers cychwyn y sgandal cig ceffyl.

Dyw anifeiliaid sy'n cael eu trin gyda'r cyffur ddim i fod i gyrraedd y gadwyn fwyd am fod yna risg i iechyd pobl.

Er hynny isel iawn yw'r risg hwnnw.

Daw'r newyddion diweddaraf wedi i Pizza and Kebab House yn Nefyn a chynnyrch o'r Burger Manufacturing Company (BMC) yn Llanelwedd brofi yn bositif i gig ceffyl dydd Mawrth.

Straeon perthnasol

  • DNA ceffyl mewn byrgyrs yng Ngwynedd