Dwyn eitemau yn cynnwys peiriant pelydr X o ysbytai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Peiriant pelydr-X ymlith yr eitemau gafodd eu dwyn o un ysbyty

Mae peiriant pelydr-X, silindrau ocsigen a gwelyau ymhlith yr eitemau sydd wedi eu dwyn o ysbytai Cymru yn ystod y pum mlynedd diwetha'.

Trwy gais Rhyddid Gwybodaeth fe ofynnodd BBC Cymru i'r saith bwrdd iechyd i restru gwerth yr hyn oedd wedi ei gymryd, pwy oedd yn talu'r gost ac a oedd y gofal i gleifion wedi dioddef yn sgil y lladradau.

Y byrddau iechyd neu'r cwmni yswiriant oedd yn talu'r gost mewn rhai achosion ond doedd pob bwrdd iechyd ddim wedi ateb y cwestiwn hwnnw.

Mae'r grŵp ymgyrch Patient Concern wedi dweud bod diogelwch mewn ysbytai yn broblem fawr.

Gohirio llawdriniaethau

Gwifrau gwerth £78,000 oedd y peth drytaf i gael ei ddwyn a hynny o Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ac Ysbyty Llandochau ym Mro Morgannwg yn 2011/12.

Ymhlith eitemau eraill a gafodd eu cipio o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro oedd gliniaduron, cadair olwyn a phum gwely gwerth £5,000.

Cafodd peiriant pelydr X ei ddwyn o un o ysbytai dan reolaeth Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Ymhlith y colledion eraill yr oedd wyth silindr ocsigen.

Ni roddodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr fanylion am faint oedd gwerth yr hyn oedd wedi ei ddwyn. Ond roedd camerâu ac olew o bibellau ymhlith rhai o'r pethau ar y rhestr.

Diogelwch

Dywedodd Roger Goss, cyd-gyfarwyddwr Patient Concern: "Y pryder mwyaf i gleifion ydy bod eu cofnodion meddygol yn diflannu yn sgil lladrata, a hynny oherwydd bod cofnodion yn gynyddol yn cael eu cadw ar offer cyfrifiadurol all gael ei ddwyn yn hawdd.

"Yn amlwg mae diogelwch mewn ysbytai yn fater anodd iawn am fod yna gymaint o bobl â hawl i fod ar y safle. Mae hynny yn broblem fawr.

"Ond, ar y llaw arall, dydych chi ddim eisiau rhwystrau a gwarchodwyr arfog wrth y fynedfa."

Dywedodd Paul Worthington, o Gynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru: "Rydyn ni'n dawel ein meddwl nad oes effaith ar y gofal i gleifion."

Ond ychwanegodd: "Mae unrhyw arian sydd yn gorfod cael ei wario ar brynu eitemau neu offer yn lle'r rhai sydd wedi eu dwyn yn arian na all gael ei ddefnyddio wedyn i wario ar ofal cleifion."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol