£3.7m ar gyfer mudiadau yng Nghymru

Llifogydd yn Ninbych
Image caption Bu llifogydd difrifol yn Sir Ddinbych yn 2012

Mae'r Gronfa Loteri wedi cyhoeddi'r prosiectau cymunedol fydd fydd yn derbyn £3.7m yng Nghymru.

Yn ôl y loteri, bydd yr arian yn "gefnogaeth hanfodol i bobl fwyaf bregus cymdeithas".

Bydd tri mudiad yn cael bron i £500,000 yr un, Mind Aberconwy, grŵp sgowtiaid o'r Trallwng a mudiadau cydraddoldeb gogledd Cymru.

A bydd gwasanaethau yn Sir Ddinbych sy'n helpu pobl yn sgil llifogydd yr ardal yn cael £141,000.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, John Watkin: "Rydym wrth ein boddau bod yr arian ar gael i gefnogi pobl gafodd eu heffeithio gan y llifogydd ym mis Tachwedd y llynedd.

"Bydd y gefnogaeth yn cynnwys trwsio eiddo, cyngor ar les, cyngor ac arweiniad ariannol a gwybodaeth am sut i gael mynediad i roddion a grantiau."

Pwy sy'n cael beth
Sefydliad Ardal Gwerth y rhodd
Mind Aberconwy Conwy £498,891
Cwmni Buddiant Cymunedol Cerdd, Celf a Dawns Abertawe Abertawe £215,918
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent Blaenau Gwent £250,000
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Torfaen £249,997
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych Dinbych £141,524
Cyngor Tref Aberystwyth Ceredigion £24,598
Gofal a Thrwsio Sir y Fflint Sir y Fflint £119,010
Gofal Canser Marie Curie Cymru gyfan £404,854
Grŵp Sgowtiaid 1af Clives Own Y Trallwng Powys £499,358
Gweithdy LINKS Sir Gâr £193,955
Mudiadau cydraddoldeb gogledd Cymru Gogledd Cymru £499,173
Pobl yn Gyntaf Casnewydd Casnewydd £51,300
Pwyllgor Rheoli Neuadd Pentref Tir-y-berth Caerffili £393,676

Straeon perthnasol