Pledio'n ddi-euog i lofruddiaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr heddlu wedi cynnig gwobr o £50,000 am wybodaeth am farwolaeth Mr Llywelyn

Mae dau ddyn wedi ymddangos yn llys yr Old Bailey wedi eu cyhuddo o lofruddio ffermwr o Gymru.

Darganfuwyd Llywelyn Thomas, oedd yn 76 oed ac yn wreiddiol o Sain Ffagan ger Caerdydd, yn farw yn ei gartref yn Sir Gaergrawnt ym mis Rhagfyr 2011.

Mae Frankie Parker, 25, o Nene Road, Ely, a Gary Smith, 20, sydd heb gyfeiriad sefydlog wedi pledio'n ddieuog i gyhuddiad o'i ladd.

Mae John Smith, 66 o Wold Gate yn Sir Efrog eisoes wedi cyfaddef cynorthwyo troseddwr mewn cysylltiad â'r achos.

Bu farw Mr Thomas o anafiadau i'w ben a'i wyneb yn rhan o'r hyn y mae'r heddlu yn credu oedd yn lladrad a aeth o'i le.

Mae'r heddlu yn credu i dair oriawr a waled gael eu cymryd o'i gartref, yn ogystal â'i gar a ddarganfuwyd wedyn ym mhentref Milton.

Roedd Mr Thomas yn ŵr gweddw oedd wedi bod yn byw yn Lloegr ers 12 mlynedd wedi iddo ymddeol - roedd yn arfer ffermio yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd yr achos yn dechrau ar ddiwrnod cyntaf mis Gorffennaf ac mae disgwyl iddo bara rhyw bedair wythnos.

Straeon perthnasol