'Campws dysgu' newydd gwerth £50m i Aberhonddu?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad yw adeiladu'r campws newydd ar dir ger Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

Gallai campws newydd gwerth degau o filiynau o bunnoedd gymryd lle ysgol uwchradd, coleg addysg bellach a chanolfan hamdden yn Aberhonddu.

Mae Cyngor Powys wedi penderfynu gwario £400,000 i ddatblygu cynlluniau a chreu dyluniadau ar gyfer y prosiect arfaethedig.

Y bwriad yw adeiladu'r campws newydd ar dir ger Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

Yn ôl yr awdurdod lleol gallai'r cynllun gostio tua £50 miliwn a gallai'r gwaith adeiladu ddechrau erbyn Ebrill 2015.

'Cyfraniad positif'

Mae'r cynllun yn rhan o brosiect moderneiddio yn y sir.

Mae'r cyngor am adeiladu "campws dysgu" yn Aberhonddu yn lle'r ysgol uwchradd, adeilad Coleg Powys a' ganolfan hamdden leol.

Mae'r awdurdod lleol wedi gwneud cais am arian o gronfa Ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif Llywodraeth Cymru ar gyefr eu "cynigion arloesol".

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Powys: " Mae ein gweledigaeth yn cynnwys campws dysgu cymunedol arloesol a chynaliadwy fydd yn darparu profiadau dwyieithog o safon byd i bobl ifanc a'r gymuned.

"Rydym am ddarparu amgylchedd unigryw o safon uchel i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a dyheadau pobl fydd yn galluogi dysgwyr, pobl, a busnesau Aberhonddu a De Powys i wneud cyfraniad positif i'r economi leol, genedlaethol a byd-eang.

"Mae'r cyngor wedi clustnodi arian i ddatblygu achos amlinellol strategol i geisio denu arian Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun."

Ychwanegodd y llefarydd y byddai'n rhaid i'r achos amlinellol strategol fod yn "hollol drawsffurfiol" am na fyddai cais cyffredin am arian i godi ysgol, coleg addysg bellach a chanolfan hamdden newydd yn llwyddiannus.

"Gallai'r campws gynnwys ysgol 11-16 oed, coleg chweched dosbarth a galwedigaethol, canolfan hamdden ochr yn ochr â nifer o wasanaethau cyngor a'r trydydd sector," meddai.

"Mae trafodaethau ynghylch eiddo, y cwricwlwm, a threfniadau llywodraethol rhwng y cyngor sir, Coleg Powys ac Ysgol Uwchradd Aberhonddu wedi dechrau.

"Ond bydd y gwaith yn ystod y 12 mis nesaf yn cynnwys llawer mwy o bartneriaid allweddol a'r gymuned."

Straeon perthnasol