Gig MaryDei yn Ninbych i helpu gofalwyr lleol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, MaryDei
disgrifiad o’r llunMae siop MaryDei yn codi arian trwy werthu dillad 'vintage'

Mae menter gymdeithasol yn nhref Dinbych yn cynnal ei gig gyntaf yn y dref er mwyn codi arian i helpu gofalwyr lleol.

Sefydlwyd MaryDei dwy flynedd yn ôl gan Mair Jones a'i chwaer, Nerys Ann Roberts, er cof am eu rhieni Mary a Dei.

Bu'r ddwy chwaer yn gofalu am eu rhieni am wyth mlynedd ac yn awr maen nhw'n cefnogi pobl eraill sydd yn yr un sefyllfa.

Mae eu siop yng nghanol Dinbych yn agor am dri diwrnod yr wythnos yn gwerthu hen ddillad 'vintage'.

"Mae o'n fusnes, ond mae'r arian sy'n cael ei godi yn mynd yn ôl i'r busnes i gefnogi gofalwyr o bob oed yn ardal Dinbych," meddai Ms Jones.

'Gwaith ynysig'

"Rydyn ni'n gwybod o brofiad bod gofalu yn gallu bod yn waith caled ac ynysig iawn a 'dyn ni'n treial, drwy MaryDei, i fod yn bresenoldeb positif, cyffrous a llawn hwyl.

"Mae'r ystadegau i gyd yn dangos nad ydy'r rhan fwyaf o ofalwyr yn yr ardal yma ddim yn adnabyddus i'r asiantau am resymau gwahanol, falle achos bod lot o'r teuluoedd eu hunain ddim eisiau dod ymlaen i'r asiantau.

"'Doedden ni fel teulu ddim isio mudiadau'n rhan o'n bywyd ni nes bod angen yr help.

"Felly 'dyn ni'n treial, trwy ffyrdd eitha' creadigol, eitha' newydd, i gyrraedd at y gofalwyr yna achos os ydy rhywun yn cael cefnogaeth maen nhw'n fwy tebygol o fedru ymdopi â'u gwaith gofalu.

Mae'r fenter wedi derbyn grant a bydd yn mynd ati yn fuan i roi mwy o ofalwyr mewn cyswllt ag asiantau lleol, priodol.

Mae Ms Jones a'i chwaer wedi cyd-weithio gyda chwsmeriaid ifanc ei siop er mwyn cynnal y gig, fydd yn rhoi llwyfan i nifer o gantorion a cherddorion lleol.

Ymhlith y rhai fydd yn perfformio bydd Gethin ac Elena, Cadi Dafydd, The Cherokees a disgyblion o Ysgol Uwchradd Dinbych.

Cynhelir y gig yn Neuadd Tref Dinbych ar 13 Ebrill o 6pm-11pm.

Straeon perthnasol