Cau ffatri prosesu cig eto

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun,
Dywed cyfreithiwr perchennog Farmbox Meats Ltd ei fod yn bwriadu apelio

Mae safle prosesu cig yn Llandre ger Aberystwyth sy'n rhan o'r ymchwiliad i'r sgandal cig ceffyl wedi cael ei gau unwaith eto.

Yn ôl yr Asiantaeth Safonau Bwyd, maen nhw wedi cau Farmbox Meats oherwydd safonau glendid.

Dywedodd cyfreithiwr y perchennog, Aled Owens, fod y cwmni'n bwriadu apelio yn erbyn y penderfyniad.

Cam-labelu

Cafodd gwaith y ffatri ei atal ar Chwefror 12 gan yr asiantaeth fel rhan o ymchwiliad i gam-labelu cynnyrch cig honedig.

Yn dilyn y gwaharddiad mynnodd y perchennog Dafydd Raw-Rees na fu unrhyw heintio o gig yn y ffatri a'i fod yn teimlo ei fod yn fwch dihangol.

Cafodd Mr Raw-Rees a dau ddyn arall eu rhyddhau ar fechnïaeth ar ôl cael eu harestio ar amheuaeth o gyflawni troseddau twyll.

Roedd y ffatri wedi cael caniatâd amodol i ail-ddechrau prosesu cig ym mis Mawrth.

Ond dywedodd yr asiantaeth eu bod wedi penderfynu peidio ag estyn y caniatâd o ddydd Gwener ymlaen.