Tân Prestatyn: 'Mam am symud o'i fflat'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Lee-Anna Shiers, ei mab Charlie Timbrell, ei nith Skye Allen a'i nai Bailey Allen yn ogystal â phartner Ms Shiers Liam Timbrell

Roedd mam ifanc fu farw mewn tân gyda phedwar aelod arall o'i theulu am symud o'i chartref oherwydd ei bod yn pryderu am ddiogelwch ei baban, clywodd llys ddydd Gwener.

Dywedodd Michael Shiers wrth Llys y Goron Yr Wyddgrug fod ei chwaer, Lee-Anna, 20 oed, wedi datgan ei phryderon wrtho fis cyn iddi farw yn y tân ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych.

Mae Melanie Jane Smith, 42 oed, wedi gwadu llofruddio dau oedolyn a thri phlentyn ifanc yn y tân yn fflat uwchben ei fflat hi ym mis Hydref y llynedd.

Bu farw Ms Shiers, ei nai Bailey, pedair oed, ei nith Skye, dwy oed, yn y fflat oherwydd tân ar Hydref 19.

'Ofni am ddiogelwch'

Cafodd ei mab 15 mis oed, Charlie, a'i phartner Liam Timbrell, 23 oed, eu hachub ond bu farw'r ddau yn yr ysbyty.

Dywedodd Mr Shiers wrth y llys fod Ms Smith wedi bygwth ei chwaer sawl gwaith pan oedd yr amddiffynnydd wedi meddwi a'i bod wedi bygwth rhoi cartref Ms Shiers ar dân ar un achlysur.

Clywodd y llys fod Ms Smith yn yfed yn drwm ac y byddai'n cicio drysau a chwyno am olion sigarets ac am Ms Shiers yn gadael cadair wthio'i phlentyn yng nghyntedd yr adeilad.

Dywedodd Mr Shiers wrth y llys fod ei chwaer am symud "am ei bod yn ofni am ddiogelwch Charlie".

Ychwanegodd ei fod wedi ennill tocynnau ar gyfer y Gemau Paralympaidd yn Llundain ar Fedi 9 y llynedd a bod ei chwaer wedi addo rhoi benthyg arian iddo.

Dywedodd Mr Shiers wrth y llys fod ei chwaer yn wyliadwrus pan wnaethon nhw gyfarfod yn y banc yn ofni pwy oedd o gwmpas.

Fe ddaeth Ms Smith yno a dechrau ymddiheuro i Ms Shiers.

'Rhybudd'

Gofynnodd diffynnydd am lifft i'r Swyddfa Bost i gael arian i brynu sigaréts.

Dywedodd Mr Shiers wrth y llys fod Ms Smith wedi dweud bod ei phartner wedi bod i weld ei gynbartner.

"Dywedodd hi y byddai'n llosgi ef a'i blant yn y tŷ," meddai Mr Shiers wrth y llys.

Dywedodd tyst arall, Stacey Brady, wrth y llys fod Ms Smith wedi bygwth rhoi'r adeilad lle'r oedd Ms Shiers yn byw ar dân ddeufis ynghynt.

Ychwanegodd Miss Brady ei bod wedi bygwth y diffynnydd fis cyn y tân gan ychwanegu bod Ms Shiers "fel chwaer i mi".

Gofynnodd yr erlynydd, Ian Murphy, QC, Miss Brady os oedd ei bygythiad fod yn rhybudd i Ms Smith.

"Rwy'n tybio ei fod o. Doedd Lee-Anna ddim yn hoffi gwrthdaro. Dyw pobl fel Mel ddim yn fy nychryn. Roedd hi'n dychryn Lee-Anna ac roeddwn i am i Lee-Anna wybod fy mod i'n gefn iddi."

Dywedodd Miss Brady fod Ms Smith yn gweiddi arni cyn iddi gael ei thynnu i mewn i'w fflat gan ei phartner.

Honnodd Miss Brady fod Ms Smith wedi gweiddi: "Rwy'n mynd i roi eich tŷ ar dân pan rydych chi a'ch plant yno."

Gwadodd Stephen Riorden, QC, ar ran yr amddiffynnydd fod Ms Smith wedi bygwth Miss Brady.

Mae'r erlyniad yn honni bod y diffynnydd wedi dechrau'r tân yn fwriadol yn sgil ffrae ynghylch cadair wthio.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol