Adroddiad yn galw am gynllunio i hybu'r economi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Ffederasiwn am i reolau cynllunio ffafrio datblygu economaidd

Mae angen i'r drefn gynllunio yng Nghymru wneud mwy i hyrwyddo datblygiad economaidd, yn ôl adroddiad annibynnol a gyhoeddwyd ddydd Llun.

Mae'r astudiaeth, a gafodd ei chomisiynu gan Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru, yn gwneud saith o argymhellion allweddol ar sut y dylid diwygio'r system gynllunio i gefnogi twf economaidd yng Nghymru.

Mae'r adroddiad cyntaf gan y felin drafod Gorwel yn cynnwys awgrymiad fod gan swyddogion cynllunio ddyletswydd i hybu gweithgaredd economaidd.

Disgwylir i Bapur Gwyn a drafft Bil Cynllunio Cymreig gael eu cyhoeddi yn ddiweddarach eleni.

Dywed yr adroddiad fod y rhan helaeth o drafodaethau ynghylch dyfodol y system gynllunio yn canolbwyntio ar agweddau fel tai fforddiadwy neu gynnig atebion i gynhesu byd eang, ond na all y system gynllunio daclo'r problemau hyn ar ei phen ei hun.

Mentergarwch

Dywedodd Janet Jones, cadeirydd Uned Polisi Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru: "Os ydym am annog twf economaidd yng Nghymru, mae angen system gynllunio sy'n gweithio o blaid busnesau bach, a byddem yn annog llunwyr polisi yng Nghymru i gofio hynny wrth ystyried yr adroddiad hwn yn ofalus."

Dywedodd llywydd Gorwel, yr AC Ceidwadol David Melding: ""Mae rheoliadau cynllunio effeithlon yn elfen allweddol o fentergarwch iach," meddai.

"Mae angen penderfyniadau clir a phrydlon ar fusnesau yn seiliedig ar bolisïau hawdd eu deall.

"Ac mae'n rhaid i awdurdodau cynllunio ymdrechu i fod yn hwyluswyr ac ymgynghorwyr, yn hytrach na'n warcheidwaid y system gynllunio."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol