Tai
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Prinder tai llai i gwrdd a'r galw yng Nghymru

12 Ebrill 2013 Diweddarwyd 22:11 BST

Mae yna brinder eiddo ar gyfer tenantiaid sydd yn cael eu hannog i symud i dai llai o faint yn ôl gwaith ymchwil gan BBC Cymru.

Ers dechrau'r wythnos mae newidiadau i fudd-dal tai yn golygu bod yn rhaid i bobl sydd yn byw mewn tai cymdeithasol gydag un stafell wag neu fwy dewis un ai i symud i dŷ llai o faint neu dderbyn llai o arian.

Rhyw 400 o dai un llofft sydd ar gael yng Nghymru ond mae 70,000 o deuluoedd ar restrau aros am dai cymdeithasol.

Dyma adroddiad Gohebydd Busnes BBC Cymru Ellis Roberts.