Apêl am berchennog ceffylau ddiflannodd ar ôl bod yn y llys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Diflannodd Clwyd Davies ddiwrnod ar ôl ymddangos yn y llys

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi apelio am wybodaeth i ddod o hyd i ddyn sydd wedi'i wahardd rhag cadw ceffylau am bum mlynedd.

Dyw Clwyd Davies, 69, o Wrecsam, ddim wedi cael ei weld ers wythnos.

Fe ddiflannodd ar Ebrill 6 - ddiwrnod ar ôl iddo ymddangos o flaen llys wedi'i gyhuddo o esgeuluso ceffylau ar ei dir ym Mharch Trefynant, Acrefair.

Roedd y llys wedi gorchymyn fod y 22 ceffyl olaf yn cael eu symud o'r safle gan elusen yr RSPCA.

Cafodd Mr Davies, a ymddangosodd mewn rhaglen ddogfen 'The Horse Hoarder' ar Channel 4 ym mis Ionawr, hefyd orchymyn i dalu £500 mewn costau.

Yn ôl y Ditectif Arolygydd Arwyn Jones, o Heddlu Gogledd Cymru, mae 'na achos pryder fod Mr Davies wedi diflannu.

"Rydym yn parhau'n bryderus am ddiflaniad Mr Davies a hoffwn apelio ar unrhyw un sydd wedi'i weld, neu sy'n gwybod ble mae o, i gysylltu â ni," meddai.

"Rwyf hefyd yn galw ar Mr Davies ei hun i gysylltu gyda'r heddlu os yw'n gallu gwneud hynny, neu i gadarnhau ei fod yn fyw ac iach."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800555111.