Pêl-droed: Rhybudd am drydar sarhaus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Daw'r penderfyniad yn sgil achosion ar wefannau Facebook a Twitter y tymor hwn

Gallai pêldroedwyr a chlybiau sy'n anfon negeseuon sarhaus at wrthwynebwyr ar wefannau a chyfryngau cymdeithasol wynebu camau disgyblu.

Mae Cymdeithas Bêl-droed De Cymru wedi dweud wrth glybiau y bydd sylwadau sarhaus yn cael eu hystyried fel achos o gamymddwyn.

Daw'r penderfyniad yn sgil achosion ar wefannau Facebook a Twitter y tymor hwn.

Mae 500 o glybiau pêl-droed yn y mudiad wedi dweud eu bod yn "poeni'n fwyfwy" am y sylwadau sarhaus.

'Cwynion'

Dywedodd Mark Adams, y swyddog sy'n gyfrifol am ddisgyblaeth: "Rydyn ni wedi derbyn cwynion oddi wrth unigolion oherwydd sylwadau amdanyn nhw ar Facebook a Twitter.

"Rydyn ni wedi disgyblu'r rhai gyhoeddodd y sylwadau ar y gwefannau.

"Roedd un o'r achosion yn ymwneud â thudalen Facebook dan enw clwb.

"Felly penderfynon ni mai'r clwb oedd yn gyfrifol am yr achos ac fe gyhoeddwyd sylwadau ar wefan Twitter gan bobl yn gysylltiedig â thimau'r mudiad a swyddogion clybiau.

"Roeddwn i'n teimlo ei fod yn bwysig atgoffa pawb y dylai pob clwb ddweud wrth eu chwaraewyr i fod yn ofalus o ran beth maen nhw'n ei ddweud ar Twitter."

Ychwanegodd ei fod yn meddwl fod y penderfyniad yn llwyddiannus am nad oedd y mudiad wedi cael cwyn ers hynny.

Nid hwn yw'r tro cyntaf i bêl-droedwyr fynd i drafferth oherwydd eu sylwadau ar gyfryngau cymdeithasol.

Ffrae

Bu'n rhaid i bêldroediwr Sunderland, James McClean, gau ei gyfrif Twitter yn ddiweddar yn sgil ffrae ar ôl iddo drydar mai anthem Wyddelig weriniaethol oedd ei hoff gân.

Ond mae pêl-droed ar lefel lleol hefyd wedi dod o dan y chwyddwydr oherwydd bod gan nifer o glybiau a chwaraewyr sydd ddim yn broffesiynol eu cyfrifon Facebook a Twitter.

Dywedodd Ysgrifennydd Clwb Pêl-droed Tre-biwt, Robert Bradley: "Mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc yn defnyddio Facebook ac mae'n rhaid i chi fod yn ofalus beth rydych chi'n ei osod ar wefannau o'r fath."

Ym mis Tachwedd fe gafodd chwaraewr canol cae Port Talbot, Daniel Thomas, £500 o ddirwy a chael ei wahardd am un gêm wedi iddo gael ei arestio yn sgil trydar sarhaus yn ymwneud â'r deifiwr Olympaidd Tom Daley.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol