Pêl-droed: Rhybudd am drydar sarhaus

Ffonau symudol Image copyright Getty Images
Image caption Daw'r penderfyniad yn sgil achosion ar wefannau Facebook a Twitter y tymor hwn

Gallai pêldroedwyr a chlybiau sy'n anfon negeseuon sarhaus at wrthwynebwyr ar wefannau a chyfryngau cymdeithasol wynebu camau disgyblu.

Mae Cymdeithas Bêl-droed De Cymru wedi dweud wrth glybiau y bydd sylwadau sarhaus yn cael eu hystyried fel achos o gamymddwyn.

Daw'r penderfyniad yn sgil achosion ar wefannau Facebook a Twitter y tymor hwn.

Mae 500 o glybiau pêl-droed yn y mudiad wedi dweud eu bod yn "poeni'n fwyfwy" am y sylwadau sarhaus.

'Cwynion'

Dywedodd Mark Adams, y swyddog sy'n gyfrifol am ddisgyblaeth: "Rydyn ni wedi derbyn cwynion oddi wrth unigolion oherwydd sylwadau amdanyn nhw ar Facebook a Twitter.

"Rydyn ni wedi disgyblu'r rhai gyhoeddodd y sylwadau ar y gwefannau.

"Roedd un o'r achosion yn ymwneud â thudalen Facebook dan enw clwb.

"Felly penderfynon ni mai'r clwb oedd yn gyfrifol am yr achos ac fe gyhoeddwyd sylwadau ar wefan Twitter gan bobl yn gysylltiedig â thimau'r mudiad a swyddogion clybiau.

"Roeddwn i'n teimlo ei fod yn bwysig atgoffa pawb y dylai pob clwb ddweud wrth eu chwaraewyr i fod yn ofalus o ran beth maen nhw'n ei ddweud ar Twitter."

Ychwanegodd ei fod yn meddwl fod y penderfyniad yn llwyddiannus am nad oedd y mudiad wedi cael cwyn ers hynny.

Nid hwn yw'r tro cyntaf i bêl-droedwyr fynd i drafferth oherwydd eu sylwadau ar gyfryngau cymdeithasol.

Ffrae

Bu'n rhaid i bêldroediwr Sunderland, James McClean, gau ei gyfrif Twitter yn ddiweddar yn sgil ffrae ar ôl iddo drydar mai anthem Wyddelig weriniaethol oedd ei hoff gân.

Ond mae pêl-droed ar lefel lleol hefyd wedi dod o dan y chwyddwydr oherwydd bod gan nifer o glybiau a chwaraewyr sydd ddim yn broffesiynol eu cyfrifon Facebook a Twitter.

Dywedodd Ysgrifennydd Clwb Pêl-droed Tre-biwt, Robert Bradley: "Mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc yn defnyddio Facebook ac mae'n rhaid i chi fod yn ofalus beth rydych chi'n ei osod ar wefannau o'r fath."

Ym mis Tachwedd fe gafodd chwaraewr canol cae Port Talbot, Daniel Thomas, £500 o ddirwy a chael ei wahardd am un gêm wedi iddo gael ei arestio yn sgil trydar sarhaus yn ymwneud â'r deifiwr Olympaidd Tom Daley.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.