Profion cig ceffyl yn cael eu cyhoeddi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r profion wedi eu cynnal ar hap mewn gwledydd sydd yn aelodau o'r UE

Mi fydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi canlyniadau profion sydd wedi eu cynnal er mwyn canfod a oedd yna gig ceffyl mewn samplau oedd wedi eu labelu fel cig eidion.

Cafodd y profion eu gwneud ar hap ar draws y 27 gwlad sydd yn aelodau o'r Undeb Ewropeaidd.

Cytunwyd i'w cynnal ym mis Chwefror ar ôl i gig ceffyl gael ei ddarganfod ym mhrydau parod cwmni Findus.

Roedd ymchwilwyr hefyd yn chwilio am olion o'r cyffur Bute sydd yn cael ei roi yn aml i geffylau i ladd poen.

Ym Mhrydain, mae 150 o brofion wedi eu gwneud ar ran y Comisiwn gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Ond ar wahan i hynny, mae rhyw 6,000 o brofion eraill wedi eu cynnal gan gynghorau lleol a'r diwydiant.

'Newydd drwg'

Mae 24 o'r rheiny wedi dangos olion o gig ceffyl mewn ystod o brydau parod gydag un cynnyrch gan yr archfarchnad ASDA yn dangos lefelau isel o'r cyffur Bute.

Mae Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru, Gwyn Howells, yn rhagweld y bydd y canlyniadau yn newydd drwg ond mae'n hyderus nad yw'r helynt wedi effeithio gormod ar werthiant cig o Gymru.

"Yr ergyd fwya' oedd gyda'r prydau parod, sydd wedi'u prosesu yn eang - roedd gwerthiant rheiny i lawr," meddai Mr Howells.

"Ond yr ochr arall i'r geiniog oedd bod cig coch a chig amrwd, bod gwerthiant hwnnw'n wir wedi codi mewn rhai achosion, neu sefyll yr un peth.

Yn ôl Mr Howells, mae'n arwydd calonogol iawn fod gwerthiant brandiau cig Cymreig wedi aros yn gyson.

Mae hefyd yn croesawu'r ffaith fod y sgandal wedi arwain at roi mwy o bwyslais ar labelu clir:

"Beth ry'n ni ishe yw labelu clir clir sydd heb unrhyw amheuaeth o ran olrhain y cig, a lle mae'r cigoedd gorau'n cael eu cynhyrchu, ac mae hynny'n chwarae i ddwylo ein brandiau ni yng Nghymru."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol