Llais amlwg i arwain pwyllgor gwaith Eisteddfod Maldwyn 2015

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Beryl Vaughan yn cychwyn ar ei gwaith fel cadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod Maldwyn 2015 yn syth

Mae cyn gynghorydd gyda Chyngor Powys wedi'i hethol yn gadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod Genedlaethol 2015 ym Maldwyn.

Cafodd Beryl Vaughan ei hethol i'r rôl mewn cyfarfod yn Llanfair Caereinion nos Lun.

Roedd tua 120 o bobl wedi dod i'r cyfarfod i glywed mwy am y Brifwyl ymhen dwy flynedd, a fydd yn cael ei chynnal ar dir Mathrafal, Meifod - cartref yr Eisteddfod ddeng mlynedd yn ôl yn 2003.

Bydd Mrs Vaughan yn cychwyn ar y gwaith o arwain presenoldeb yr Eisteddfod yn lleol a chodi ymwybyddiaeth ac arian tuag at y gronfa leol yn syth.

Roedd rhywfaint o waith paratoi eisoes wedi'i wneud yn hyrwyddo'r cyfarfod ac yn tynnu sylw at y ffaith bod yr Eisteddfod yn dychwelyd i'r ardal.

'Ar flaen y gad'

Dywedodd Trefnydd yr Eisteddfod, Hywel Wyn Edwards, yn y cyfarfod nos Lun:

"Atgofion hapus sydd gen i o'n cyfnod ni'n gweithio gyda thrigolion Maldwyn. Cawsom gefnogaeth a chydweithrediad ardderchog yn ystod ein cyfnod yma, a braf yw dychwelyd i gyhoeddi ein bwriad i gynnal yr Eisteddfod yma o 31 Gorffennaf - 8 Awst 2015.

"Rwyf hefyd yn falch iawn bod Beryl Vaughan wedi'i hethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith, ac yn dymuno'n arbennig o dda iddi dros y ddwy flynedd nesaf.

"Bu Beryl yn un o'r rheini a fu'n annog yr Eisteddfod i ddychwelyd i Faldwyn, bron ers diwrnod olaf ein hymweliad diwethaf. Mae hi'n gweld gwerth gwirioneddol cynnal y Brifwyl yn lleol, a da o beth yw ei chael ar flaen y gad yn arwain y paratoadau am y cyfnod nesaf."

Bydd y cyfarfod i ethol swyddogion ar gyfer pwyllgorau'r Eisteddfod yn cael ei gynnal nos Lun, 3 Mehefin.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol