BBC Cymru Fyw

Anafiadau difrifol wedi damwain ar Ynys Môn

Published

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ar Ynys Môn nos Lun.

Cafodd swyddogion eu galw am 9:04pm wedi adroddiadau fod cerbyd wedi bod mewn damwain ger cyffordd yr A55 yn Star, ger Y Gaerwen.

Roedd yr heddlu, y gwasanaeth ambiwlans a'r gwasanaeth tân yn bresennol.

Cafodd dynes oedd yn gyrru'r car Ford Ka lliw glas anafiadau difrifol i'w phen a'i gwddf a chafodd ei chludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor, cyn cael ei throsglwyddo'n ddiweddarach i Ysbyty Stoke.

Dyw hi ddim yn ymddangos fod dyn oedd hefyd yn teithio yn y car wedi cael ei anafu, er iddo yntau gael ei gludo i'r ysbyty.

Bu'n rhaid cau rhan o'r A55 am gyfnod yn dilyn y digwyddiad.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y gwrthdrawiad gysylltu â'r heddlu ar 101.