Anafiadau difrifol wedi damwain ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ar Ynys Môn nos Lun.

Cafodd swyddogion eu galw am 9:04pm wedi adroddiadau fod cerbyd wedi bod mewn damwain ger cyffordd yr A55 yn Star, ger Y Gaerwen.

Roedd yr heddlu, y gwasanaeth ambiwlans a'r gwasanaeth tân yn bresennol.

Cafodd dynes oedd yn gyrru'r car Ford Ka lliw glas anafiadau difrifol i'w phen a'i gwddf a chafodd ei chludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor, cyn cael ei throsglwyddo'n ddiweddarach i Ysbyty Stoke.

Dyw hi ddim yn ymddangos fod dyn oedd hefyd yn teithio yn y car wedi cael ei anafu, er iddo yntau gael ei gludo i'r ysbyty.

Bu'n rhaid cau rhan o'r A55 am gyfnod yn dilyn y digwyddiad.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y gwrthdrawiad gysylltu â'r heddlu ar 101.