Profiad 'hunllefus' Cymro ym Marathon Boston

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dobson Agency.co.uk
Disgrifiad o’r llun,
Fe ffrwydrodd y ddwy ddyfais yn yr ardal ble roedd pobl yn gwylio Marathon Boston

Mae rhedwr marathon o Gaerdydd wedi sôn am y golygfeydd "hunllefus" wedi i ddwy ddyfais ffrwydro ym Marathon Boston ddydd Llun.

Roedd Owain Griffiths o Gaerdydd hanner milltir o'r llinell derfyn pan ddigwyddodd y ddau ffrwydrad laddodd dri o bobl.

Roedd y rhedwr 37 oed wedi teithio i'r Unol Daleithiau yn un o bum rhedwr o Gymru.

Yr FBI sy'n cydlynu'r hyn maen nhw'n ei alw yn "ymchwiliad terfysgol posib".

Mae tua 140 o bobl wedi'u hanafu - o leia' 17 yn ddifrifol, gyda nifer wedi colli breichiau a choesau, meddai swyddogion.

Yn ôl y wasg yn America, roedd bachgen wyth oed ymhlith y meirw.

'Ffodus iawn'

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Owain Griffiths hanner milltir o'r llinell derfyn pan ddigwyddodd y ffrwydradau yn Boston

Ar raglen Taro'r Post ddydd Mawrth dywedodd Owain Griffiths: "Roeddwn i tua hanner milltir o'r diwedd pan ddigwyddodd yr ymosodiad - ro'n i'n gwrando ar fiwsig ar fy headphones a doeddwn i ddim yn sylweddoli beth oedd wedi digwydd nes i negeseuon testun ddod ar y ffôn, pobl yn holi os oeddwn i'n iawn.

"Mae'n rhaid dweud, roedd yr heddlu'n wych. Fe ges i'n arwain cyn gynted â phosib oddi ar y cwrs wedyn ac yn ôl i'r gwesty.

"Roedd gen i sawl ffrind yn rhedeg - roeddwn i'n poeni amdanyn nhw ac yn gobeithio nad oedden nhw wedi brifo. Yn ffodus iawn roedd y pump ohonon ni'n iawn.

Ychwanegodd: "Achlysur i'w fwynhau ydy rhedeg marathon - roedd y tywydd yn fendigedig a'r haul allan, roedd i fod yn achlysur gwych ac yn achos dathlu ond wnaeth newid mor sydyn - pobl yn sgrechian a chrio, roedd yn hunllefus.

'Sioc fawr'

"Dwi'n mwynhau rhedeg marathons ond doeddwn i byth yn credu y byddai rhywbeth fel hyn yn gallu digwydd - mae'n sioc fawr iawn.

"Ro'n i'n rhedeg ychydig yn arafach - fel arfer, byddwn i wedi bod yn bellach lan tuag at y llinell derfyn - felly dwi wedi bod yn lwcus iawn.

"Mae'n drist iawn meddwl bod bachgen wyth oed wedi marw - roedd wedi dod yno i roi cwtsh i'w dad ar ddiwedd y ras ac wedi cael ei ladd. Mae'n torri calon rhywun meddwl bod rhywbeth fel hyn wedi digwydd."

Mae'r Arlywydd Barack Obama wedi addo dal ac erlyn pwy bynnag sy'n gyfrifol am yr ymosodiadau.

Yn y DU yn y cyfamser, mae trefniadau diogelwch ar gyfer angladd y Farwnes Thatcher ddydd Mercher a Marathon Llundain ddydd Sul yn cael eu hadolygu.