Y Cynulliad yn cofio'r Farwnes Thatcher

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunCynhaliwyd ymarfer ar gyfer angladd y Farwnes Thatcher ddydd Llun

Mae ACau wedi bod yn cofio effaith y Farwnes Thatcher ar Gymru ar ôl dychwelyd i Fae Caerdydd wedi gwyliau'r Pasg.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, fod cymunedau yng Nghymru'n chwerw o hyd yn sgil Streic y Glowyr 1984.

Mae rhai ACau Llafur a Phlaid Cymru wedi penderfynu cadw draw.

Dywedodd Mr Jones ei fod yn cydymdeimlo â theulu'r Farwnes Thacher a'i bod hi'n "bersonoliaeth drawiadol".

Bydd yn mynychu'r angladd seremoniol yng Nghadeirlan St Paul's yn Llundain ddydd Mercher.

"Ond pan alwodd hi'r glowyr yn 'elyn oddi mewn' fe achosodd hynny lawer o loes.

"Dyw'r cymunedau dan sylw ddim wedi anghofio hynny'n rhwydd."

Dywedodd Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew R T Davies, fod y Farwnes Thatcher wedi "gweddnewid Prydain er gwell".

'Dwy ochor'

"Yn sicr, roedd yn rym llesol ... ond rwy'n derbyn bod dwy ochor i bob dadl."

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood nad oedd yn rhoi teyrnged i'r farwnes na'i "hetifeddiaeth wleidyddol".

"Rwy'n siarad fel arweinydd fy mhlaid i nodi ei chyfraniad i fywyd cyhoeddus.

"Gadewch i ni fanteisio ar y cyfle i benderfynu ein bod ni am greu dyfodol sy'n well na'r gorffennol."

Dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams ei bod yn cydymdeimlo â theulu'r farwnes.

"Margaret Thatcher oedd ffigwr gwleidyddol mwyaf dylanwadol ei chyfnod a fy ieuenctid i," meddai.

Dywedodd ei bod yn "unigolyn o gryfder a phenderfyniad aruthrol" - rhinweddau oedd o fudd iddi wrth ddod yn Aelod Seneddol a'r prif weinidog benywaidd cyntaf.

Cadarnhaodd y Llywydd Rosemary Butler y byddai hi'n mynd i'r angladd ar ran yr aelodau.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC