Llai na 1m yn hedfan o faes awyr

  • Cyhoeddwyd
Maes ayr Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwrthbleidiau wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi achos busnes prynu'r maes awyr.

Am y tro cynta' mewn nifer o flynyddoedd mae nifer y teithwyr o Faes Awyr Caerdydd yn llai na 1m.

Awgrymodd manylion dros dro yr Awdurdod Hedfan Sifil fod 994,885 wedi hedfan yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth, hynny yw 15% yn llai na'r un cyfnod y flwyddyn flaenorol.

Yn y cyfamser, mae 6m wedi hedfan o Fryste, gan gynnwys llawer o Gymru.

Cafodd y manylion eu rhyddhau wrth i weinidogion yn y Cynulliad ddweud eu bod ar y trywydd iawn i greu dyfodol newydd ar gyfer Maes Awyr Caerdydd.

Ychydig o wythnosau'n ôl prynodd Llywodraeth Cymru'r maes awyr am £52m.

Rhyddhaodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart dri adroddiad am y maes awyr ond dywedodd nad oedd "rhywfaint o ddeunydd" wedi ei ryddhau am ei fod yn "sensitif yn fasnachol".

Achos busnes

Mae'r gwrthbleidiau wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi achos busnes prynu'r maes awyr.

Dywedodd Mrs Hart fod y pris a dlawyd am y maes awyr "yn dderbyniol ar sail y cyngor gwerth am arian gafodd ei dderbyn".

"Rydym wedi gweithredu'n gyflym wrth apwyntio'r Arglwydd Rowe-Beddoe yn gadeirydd a Jon Horne yn brif weithredwr y maes awyr.

"Rydym yn credu y bydd y cyfuniad hwn a chyngor bwrdd profiadol yn arwain at effaith economaidd barhaol."

Dywedodd llefarydd busnes y Democratiaid Rhyddfrydol Eluned Parrott fod angen gwasanaeth bws cyflym o ganol Caerdydd i'r maes awyr.

"Bydd un yn dechrau cyn bo hir o Abertawe i Faes Awyr Bryste a hynny drwy Gaerdydd," meddai.

'Gwella dyfodol'

Mae llefarydd economi Plaid Cymru Alun Ffred Jones wedi dweud eu bod yn galw ar Lywodraeth Cymru i lunio polisi teithiau awyrennau, gan fanylu ble y bydd mwy o deithwyr a pha gyrchfannau y dylid eu sicrhau.

"Ein prif neges yw bod modd gwella dyfodol y maes awyr fel y gall fod yn hwb i economi'r de a chyflwyno delwedd bositif o'r holl wlad."

Dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar drafnidiaeth Byron Davies fod y maes awyr yn "degan newydd yn nwylo'r llywodraeth.

"Does dim gwahaniaeth pwy yw'r cadeirydd. Mae angen i'r gweinidog gyflwyno cynlluniau manwl."