Cyhoeddi manylion gemau Chwe Gwlad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Cymru'n dathlu ennill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni

Bydd Cymru'n cychwyn eu hymgyrch i amddiffyn teitl Pencampwriaeth y Chwe Gwlad y flwyddyn nesa' gyda gêm gartref yn erbyn Yr Eidal ar Chwefror 1.

Yn ddiweddarach ar y dydd Sadwrn hwnnw, bydd Lloegr yn ymweld â Ffrainc tra bydd Iwerddon yn herio'r Alban ar y dydd Sul cynta'.

Bydd y crysau cochion yn gorffen eu hymgyrch gydag ymweliad â'r Alban tra bod Lloegr yn teithio i'r Eidal a Ffrainc gartref yn erbyn Iwerddon.

Mae gemau 2015 hefyd wedi cael eu cyhoeddi gyda'r bencampwriaeth yn agor ar nos Wener gyda gêm rhwng Cymru a Lloegr yng Nghaerdydd ar Chwefror 6, 2015.

Prisiau tocynnau

Cadarnhawyd hefyd y byddai gostyngiad ym mhrisiau tocynnau ar gyfer gemau rhyngwladol yn ystod 2013-14, gyda thocynnau Chwe Gwlad yn amrywio o £25 i £80 - sydd hyd at 18% yn rhatach nag eleni.

Yng ngemau'r hydref eleni bydd Cymru'n wynebu De Affrica, Yr Ariannin a Tonga yn Stadiwm y Mileniwm.

Bydd pencampwyr presennol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn wynebu'r Springboks ddydd Sadwrn, Tachwedd 9, am 5:30pm.

Y Pumas fydd eu gwrthwynebwyr nesa' ddydd Sadwrn, Tachwedd 16, am 2:30pm, cyn cloi gyda gêm yn erbyn Tonga ar nos Wener, Tachwedd 22, am 7:30pm.

Mae prisiau tocynnau ar gyfer y gemau hyn hefyd yn gostwng, gyda'r tocyn rhataf yn £25 ar gyfer gêm Cwpan y Tywysog William yn erbyn De Affrica, a chonsesiynau £10 ar gyfer y gemau eraill.

Gemau'r hydref 2013

Sadwrn, Tachwedd 9

Cymru v De Affrica (5:30pm)

Sadwrn, Tachwedd 16

Cymru v Yr Ariannin (2:30pm)

Gwener, Tachwedd 22

Cymru v Tonga (7.30pm)

Gemau'r Chwe Gwlad

2014

Sadwrn, Chwefror 1

Cymru v Yr Eidal (2:30pm), Ffrainc v Lloegr (5:00pm)

Sul, Chwefror 2

Iwerddon v Yr Alban (3:00pm)

Sadwrn, Chwefror 8

Iwerddon v Cymru (2:30pm), Alban v Lloegr (5:00pm)

Sul, Chwefror 9

Ffrainc v Yr Eidal (3:00pm)

Gwener, Chwefror 21

Cymru v Ffrainc (8:00pm)

Sadwrn, Chwefror 22

Yr Eidal v Yr Alban (1:30pm), Lloegr v Iwerddon (4:00pm)

Sadwrn, Mawrth 8

Iwerddon v Yr Eidal (2:30pm), Yr Alban v Ffrainc (5:00pm)

Sunday, March 9

Lloegr v Cymru (3:00pm)

Sadwrn, Mawrth 15

Yr Eidal v Lloegr (12:30pm), Cymru v Yr Alban (2:45pm), Ffrainc v Iwerddon (5:00pm)

2015

Gwener, Chwefror 6

Cymru v Lloegr (8:05pm),

Sadwrn, Chwefror 7

Yr Eidal v Iwerddon (2:30pm), Ffrainc v Yr Alban (5:00pm)

Sadwrn, Chwefror 14

Lloegr v Yr Eidal (2:30pm), Iwerddon v Ffrainc (5:00pm)

Sul, Chwefror 15

Yr Alban v Cymru (3:00pm)

Sadwrn, Chwefror 28

Yr Alban v Yr Eidal (2:30pm), Ffrainc v Cymru (5:00pm)

Sul, Mawrth 1

Iwerddon v Lloegr (3:00pm)

Sadwrn, Mawrth 14

Cymru v Iwerddon (2:30pm), Lloegr v Yr Alban (5:00pm)

Sul, Mawrth 15

Yr Eidal v Ffrainc (3:00pm)

Sadwrn, Mawrth 21

Yr Eidal v Cymru (12:30pm), Yr Alban v Iwerddon (2:30pm), Lloegr v Ffrainc (5:00pm)

Straeon perthnasol