Nifer y di-waith yn gostwng

Canolfan Byd Gwaith Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Yng Nghymru mae 3,000 yn llai o bobl yn ddi-waith

Gostyngodd nifer y di-waith yng Nghymru yn ystod y tri mis rhwng Rhagfyr 2012 a Chwefror 2013 o'i gymharu â'r cyfanswm yn ystod y tri mis blaenorol.

Roedd 3,000 yn llai o bobl yn ddi-waith, cyfanswm o 120,000, sy'n cyfateb i 8.2% o'r boblogaeth.

Ar draws y DU cododd nifer y di-waith 70,000 i 2.56 miliwn sy'n cyfateb i 7.6% o'r boblogaeth.

Mae'r niferoedd 11,000 is nag yr oedden nhw yn ystod yr un cyfnod flwyddyn yn ôl.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, David Jones, AS, ei fod yn croesawu'r newyddion ond bod yr adferiad economiaidd yn fregus.

"Rwy'n falch bod cyfraddau diweithdra yng Nghymru yn gostwng a bod graddfa cyflogaeth wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn," meddai.

"Ond ni ddylen ni fod yn hunanfodlon.

"Dim ond yr wythnos ddiwethaf collodd 350 eu gwaith pan gaeodd Welsh Country Foods ar Ynys Môn."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.