Llys: 'Mam yn ofni cymydog'

  • Cyhoeddwyd
Lee-Anna Shiers, ei mab Charlie Timbrell, ei nith Skye Allen a'i nai Bailey AllenFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Lee-Anna Shiers, ei mab Charlie Timbrell, ei nith Skye Allen a'i nai Bailey Allen yn ogystal â phartner Ms Shiers Liam Timbrell

Mae llys wedi clywed bod menyw fu farw mewn tân gyda phedwar aelod arall o'r teulu yn ofni'r cymydog sydd ar ghuddiad o lofruddio'r pump.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug mae Melanie Jane Smith, 42 oed, wedi gwadu llofruddio dau oedolyn a thri phlentyn ifanc oherwydd tân mewn fflat uwchben ei fflat hi ym Mhrestatyn ym mis Hydref y llynedd.

Bu farw Lee-Anna Shiers, 20 oed, ei nai Bailey, pedair oed, ei nith Skye, dwy oed, mewn tân ar Hydref 19.

Cafodd ei mab 15 mis oed, Charlie, a'i phartner Liam Timbrell, 23 oed, eu hachub ond bu farw'r ddau yn yr ysbyty.

Un o'r diffoddwyr

Dywedodd perchennog yr adeilad lle'r oedd Ms Smith a Ms Shiers yn byw, Jay Liptrot, fod gwrthdaro wedi bod rhwng y ddwy.

Clywodd y llys fod Mr Liptrot, sy'n berchen ar 12 eiddo yn ardal Prestatyn, yn un o'r diffoddwyr yn yr injan dân gyntaf i gyrraedd y tŷ ym mis Hydref.

Fe oedd un o dri diffoddwr oedd yn gwisgo cyfarpar anadlu ddaeth o hyd i Mr Timbrell yn y fflat ar y llawr cyntaf y noson honno.

Dywedodd wrth y llys nad oedd Ms Shiers na thri phlentyn wedi dianc o'u hystafelloedd gwely.

"Roedd popeth ar dân, roedd cymaint o fwg yno ac roedd y nenfwd wedi dechrau disgyn," meddai.

Mae'r erlyniad yn honni bod y diffynnydd wedi dechrau'r tân yn fwriadol yn sgil ffrae ynghylch cadair wthio.

'Sarhaus'

Dywedodd Mr Liptrot wrth y llys ei fod wedi rhoi rhybudd i Ms Smith adael y fflat fis cyn y tân.

Ychwanegodd ei bod hi wedi ei ffonio ar Fedi 1 2012 gan ei ofyn i fynd i'r tŷ oherwydd "ffrae fawr".

"Dywedodd Mel ei bod am imi fynd yno i ddatrys yr anghydfod," meddai Mr Liptrot.

"Roedd hi'n sefyll ar lwybr o flaen y tŷ pan gyrhaeddais i ac roedd hi'n feddw. Roedd hi'n gweiddi ac yn dweud pethau sarhaus wrth Lee-Anna a menyw arall oedd yn sefyll wrth ei hochr.

"Doeddwn i ddim yn deall beth oedd asgwrn y gynnen am ei bod hi mor sarhaus. Roedd Lee-Anna yn dawel."

Dywedodd Mr Liptrot wrth y rheithgor ei fod wedi gofyn i'r ddwy ddychwelyd i'w fflatiau cyn iddo ddilyn Ms Smith i'w fflat.

'Gweiddi'

"Roedd Mel yn gweiddi ac yn sgrechian arna' i," meddai.

"Roedd yn ailadrodd ei hun , yn cwyno am Lee-Anna ac roedd hi'n feddw iawn.

"Dywedais wrthi nad oeddwn yn mynd i ddiodde' hyn yn fwy a bod rhaid iddi [Ms Smith] fynd."

Ychwanegodd Mr Liptrot fod Ms Smith wedi dweud: "Dydych chi ddim yn gwybod pwy ydw i. Rwy' wedi bod mewn carchar" cyn dweud ei bod am adael y fflat.

Dywedodd Mr Liptrot: "Es i fyny'r grisiau i siarad gyda Lee-Anna. Roedd hi'n ofni Mel. Doedd hi ddim yn hoffi'r dadlau a'r gwrthdaro."

Ychwanegodd ei fod wedi gweld Ms Smith y diwrnod yr oedd y tân.

"Roedd hi wed ei chyffroi pan oedd hi'n siarad am y llanast yn y cyntedd," meddai.

Mae'r achos yn parhau.