Tad yn chwilio am fab o filwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Caint
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Josh Thomas wedi bod allan gyda ffrindiau y noson yr aeth ar goll

Mae tad mab sydd wedi bod ar goll ers wythnos yn mynd i Gaint yn y gobaith y gall ddod o hyd iddo.

Dyw Josh Thomas, 18 oed o Flaendulais ger Castell-nedd, ddim wedi ei weld ers iddo adael tafarn yn Rochester nos Fercher, Ebrill 10.

Mae Gary Thomas yn teithio am bump awr i'r ardal er mwyn cerdded y strydoedd a siarad ag unrhyw dystion oedd yno ar y noson.

Lluniau cylch cyfyng

Ddydd Mercher cyhoeddwyd lluniau cylch cyfyng o'r Cymro, sy'n filwr ym mharics Gillingham, funudau cyn iddo ddiflannu.

Mae'r lluniau yn dangos y dyn ifanc yn cerdded ar hyd pont Rochester ychydig cyn 1am a char du yn stopio wrth ei ymyl.

Gyrrodd y car i ffwrdd cyn dod nôl ac mae'n ymddangos fel bod y rhai neu'r unigolyn yn y car wedi siarad â'r milwr.

Yn y llun olaf mae Josh Thomas yn sefyll ar ynys draffig ynghanol yr A5 tu allan i dafarn y Crown.

Beiciau BMX

Mae'r heddlu yn awyddus i siarad â dau ddyn oedd yn gyrru beiciau BMX y noson honno.

Dywedodd y Ditectif Sarjant Rik Spicer o Heddlu Caint: "Rydyn ni yn apelio at ddau ddyn oedd ar feiciau bach i gysylltu gyda ni.

"Fe gafon nhw eu gweld yn gyrru ar hyd stryd Corporation ychydig funudau ar ôl i Josh fod yno.

"Rydyn ni eisiau iddyn nhw ddod aton ni a'n helpu gydag unrhyw wybodaeth allai fod o fudd i ni er mwyn dod o hyd i Josh."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101, gan nodi cyfeirnod 10-0243, neu ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555111.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol