Claddu merlod laddwyd gan yr eira yn Eryri

Gareth Jones Image copyright PA
Image caption Dywedodd Gareth Jones fod marwolaeth yr anifeiliad yn 'drychineb'

Mae ffermwyr yn Eryri wedi dechrau claddu tua 50 o ferlod mynydd fu farw oherwydd eira trwm fis Mawrth.

Bu farw bron hanner merlod Carneddau ar fynyddoedd Aber a Llanfairfechan yn sgil y tywydd garw.

Y gred yw bod merlod mynydd wedi pori ar lethrau'r Carneddau ym Mharc Cenedlaethol Eryri ers cyfnod y Celtiaid.

Mae rheolau'r Undeb Ewropeaidd wedi cael eu llacio fel y gall ffermwyr gladdu'r anifeiliaid fu farw yn y lluwchfeydd oherwydd eira trwm yn y gogledd a'r canolbarth.

'Trychineb'

Hyd yn hyn mae ffermwyr wedi dod i hyd i oddeutu 50 o ferlod mynydd sydd wedi marw ac wedi casglu tua 25 ar gyfer eu claddu.

Dywedodd ffermwr lleol, Gareth Wyn Jones, fod ffermwyr wedi chwilio dim ond chwarter y 27,000 erw o'r mynyddoedd a'u bod yn pryderu bod mwy o'r merlod wedi marw.

Ychwanegodd fod marwolaeth y merlod a channoedd o ddefaid yn "drychineb".

"Mae nifer o luwchfeydd dal ar y mynyddoedd felly dydyn ni ddim yn gallu mynd i rai ardaloedd o hyd," meddai.

"Bydd rhaid inni aros o leia' wythnos arall cyn chwilio'r uchelfannau."

£500,000

Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydden nhw'n cyfrannu £500,000 at elusennau sy'n helpu ffermwyr ar ôl y tywydd garw.

Dywedodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies, y byddai'r arian yn cael ei rannu rhwng tair elusen.

Bydd y rhwydwaith amaeth FCN yn derbyn £100,000 a mudiad R.A.B.I. yn cael £150,000 i'w helpu gyda gwaith bugeiliol a chynghori.

Bydd cymorth uniongyrchol yn cael ei roi i'r teuluoedd sydd wedi diodde' gwaetha'.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.