Dedfryd i fenyw gafodd ddau gyflog

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunCafodd Ann Barnes ormod o gyflog am ddwy flynedd

Mae menyw o Grymlyn yn Sir Caerffili wedi cael dedfryd o bum mis o garchar wedi'i ohirio am beidio â dweud ei bod hi'n cael ei thalu cyflog ddwywaith bob mis am ddwy flynedd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan wedi talu dros £30,000 i Ann Barnes, 47 oed.

Cyfaddefodd Barnes, oedd yn gysylltydd ffôn, i ddwyn £13,326 o Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

Daeth y twyll i'r amlwg pan ddechreuodd Barnes sôn ei bod yn trefnu gwyliau tramor, ac yn cael estyniad i'w thŷ.

Clywodd y llys fod Barnes bellach wedi talu'r arian yn ôl.

Derbyniodd Barnes ddedfryd o bum mis o garchar wedi'i ohirio a 80 awr o waith di-dâl yn y gymuned.

'Pryderon yn diflannu'

Clywodd y llys fod Barnes, sy'n fam i ddau o blant, wedi dechrau derbyn dau gyflog oherwydd camgymeriad gweinyddol.

Cafodd Barnes ei thalu £33,000 o gyflog am 16.5 awr yr wythnos yn lle'r £19,954 y dylai wedi cael ei thalu, ond dywedodd hi ddim byd wrth ei chyflogwyr am y camgymeriad.

Dywedodd ei rheolwr llinell, Ann Poyner, wrth y llys fod Barnes wedi dweud wrthi ei bod yn ofni y byddai'n colli ei chartref yn 2006 oherwydd problemau ariannol.

Ychwanegodd Ms Poyner "ei fod yn ymddangos i'r pryderon yna ddiflannu".

"Cynigais shifft gŵyl y banc iddi gan feddwl ei bod angen yr arian oherwydd ei phroblemau ariannol yn y gorffennol," meddai.

"Cefais fy synnu pan ddywedodd nad oedd hi'n gallu cyflawni'r shifft am ei bod yn mynd am bryd o fwyd gyda'i gŵr.

"Aeth ymlaen i ddweud ei bod hi hefyd am fynd i ganolfan arddio am ei bod yn ystyried prynu twb poeth"

Dyrchafiad

Ychwanegodd Ms Poyner ei bod wedi cysylltu ag adran cyflogau'r bwrdd iechyd wedi i Barnes sôn am brynu gŵn gostus ar gyfer diwrnod graddio ei merch, ei bod yn mynd ar wyliau a'i bod yn codi estyniad i'w thŷ.

Clywodd y llys fod Barnes wedi cael ei harestio ar ôl i'r adran sylweddoli'r camgymeriad - ddigwyddodd yn 2009 - pan gafodd Barnes ei dyrchafu i swydd oedd â mwy o gyflog.

Clywodd y llys fod swyddog cyflogau, Sadie Titcombe wedi sylweddoli fod Barnes yn derbyn dau gyflog ond bod Barnes wedi dweud celwydd wrth ddweud fod y gwasanaeth iechyd yn ei chyflogi mewn dwy swydd.

Dywedodd y Barnwr, Stephen Hopkins: "Roedd y taliad ychwanegol yn deillio o gamgymeriad gweinyddol ond eich gwendid oedd na wnaethoch chi gywiro'r mater."