Ysgolion yn ystyried rhannu adnoddau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Byddai sefydlu'r ffederasiwn yn golygu rhannu syniadau a chydweithio.

Mae llywodraethwyr dwy ysgol uwchradd wedi cyfarfod er mwyn ystyried y posibilrwydd o sefydlu ffederasiwn.

Yn ystod y cyfarfod nos Fercher fe gytunodd cyrff llywodraethol Ysgol Uwchradd Caerdydd ac Ysgol Uwchradd Willows i edrych ar y potensial i wneud hyn.

Mae'r syniad wedi codi gan fod y Cyngor yn awyddus i godi safonau addysg ledled y brifddinas.

Byddai sefydlu'r ffederasiwn yn golygu rhannu syniadau a heriau ac arferion da rhwng y ddwy ysgol.

Byddai hefyd yn golygu rhannu un corff llywodraethu.

Ond fe fyddai'r ddwy ysgol yn cadw eu hunaniaeth eu hunain.

Safon yr ysgolion

Mae Ysgol Uwchradd Caerdydd yn cael ei chydnabod fel ysgol sydd yn perfformio yn dda tra bod Ysgol Uwchradd Willows ddim wedi bod yn gwneud cystal yn y gorffennol.

Dywedodd pennaeth Ysgol Uwchradd Caerdydd, Steve Jones: "Mae'n gyfle cyffrous i'r ddwy ysgol ddechrau ystyried cynigion ar y ffyrdd gorau o ddatblygu prosesau dysgu ac addysgu er lles yr holl blant sy'n rhan o'r ffederasiwn."

Dywedodd pennaeth Ysgol Uwchradd Willows, Joy Ballard:

"Er ein bod ni'n falch o'r gwelliant ym mherfformiad Willows ac yn hyderus y bydd yr ysgol yn parhau i wneud cynnydd da, mae hwn yn gyfle arbennig i ni weithio gydag un o'r ysgolion sy'n perfformio orau yn y wlad a gwella'r cynnydd rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd."

Os bydd y syniad yn dwyn ffrwyth dyma fydd yr ail ffederasiwn i gael ei greu yng Nghaerdydd.

Yn 2011 fe benderfynodd Ysgol Glyn Derw a Choleg Cymunedol Llanfihangel-ar-Elái i wneud yr un peth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol