Corff mewn cist: 18 mlynedd dan glo

John Yates Image copyright NW Police
Image caption Cafodd John Yates ei garcharu am oes ddydd Gwener

Mae dyn aeth â chorff ei wraig yng nghist ei gar i orsaf heddlu yng ngogledd Cymru wedi ei garcharu am leiafswm o 18 mlynedd am ei llofruddio.

Curodd John Yates, 58 oed o Warrington, ei wraig Barbara, 49 oed, i farwolaeth ym mis Gorffennaf 2012.

Roedd wedi gwadu'r cyhuddiad o lofruddiaeth ond wedi pledio'n euog i gyhuddiad o ddynladdiad.

Ar ôl iddo ladd ei wraig rywle yn Warrington fe yrrodd i swyddfa'r heddlu yn Llanelwy ym mis Gorffennaf y llynedd gyda chorff ei wraig yn ei gar.

'Tystiolaeth lethol'

Fe'i cafwyd yn euog mewn gwrandawiad blaenorol yn Llys y Goron Caernarfon.

Dywedodd y barnwr ar y pryd fod Yates yn euog yn sgil "tystiolaeth lethol".

Clywodd y llys fod Mrs Yates, oedd yn briod gydag Yates am 30 mlynedd, hefyd wedi ei thagu.

Wrth ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Gwener, dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC: "O'r dechrau rydych wedi ymddwyn mewn modd treisgar a meddiangar tuag ati.

"Roedd ei lladd yn weithred fwriadol ac yn rhywbeth oedd ar eich meddwl am wythnos cyn ei marwolaeth."

Image copyright Family of Barbara Yates
Image caption Fe gafodd Barbara Yates ei lladd ar Orffennaf 18, 2012

Y tu allan i'r llys dywedodd chwaer Mrs Yates, Angela Hyland: "Gobeithio y bydd yn marw yn y carchar.

"Roedd yn feddiangar, hunanol, ac eiddigeddus. Doedd e ddim am adael i unrhyw un arall fod gyda Barbara. Roedd hi'n byw mewn ofn, yn poeni am ei bywyd."

'Ymosodiad hirfaith'

Wedi'r ddedfryd dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Iestyn Davies o Heddlu Gogledd Cymru: "Fe gafwyd John Yates yn euog o ymosodiad hirfaith ar ei wraig Barbara arweiniodd at ei marwolaeth.

"Un o nodweddion yr achos oedd bod Barbara Yates wedi diodde' trais yn y cartref am flynyddoedd ac nid oedd wedi llwyddo i ddianc o'r berthynas dreisgar.

"Mae'n gwbl annerbyniol bod dwy fenyw bob wythnos yn y DU yn marw wrth law partner neu gynbartner, a 45% o fenywod yn diodde' rhyw fath o drais yn y cartref, ymosodiad rhyw neu stelcian.

"Hoffwn ddiolch i aelodau'r cyhoedd a fu'n gymorth yn yr ymchwiliad a gynhaliwyd rhwng Heddlu'r Gogledd a Heddlu Sir Caer.

"Roedd parodrwydd y cyhoedd i gefnogi'r ymchwiliad yn sylweddol, ac rwy'n ddiolchgar iawn i bawb."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.