Pobl yn cael mynd yn ôl adre'

Mae 40 ym Mhwllgrawys yn Ninbych wedi cael dychwelyd i'w cartrefi wedi iddyn nhw dreulio rhan o'r noson yn Neuadd y Dre'.

Roedd yr heddlu'n archwilio tŷ'n gysylltiedig â dyn 46 oed gafodd ei arestio ddydd Gwener yn sgil digwyddiadau'n ymwneud â thân gwyllt.

Mae nifer o geir a ffenestri wedi cael eu difrodi yn y dre' dros yr wythnosau diwethaf.

Cafodd arbenigwyr ffrwydron eu galw nos Wener i helpu chwilio'r ardal.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.