Plismyn yn colli'u gwaith ar ôl ymosodiadau

Plismon ar ddyletswydd
Image caption Cyfanswm cost yr absenoldeb oedd £189,800.

Mae dau wleidydd amlwg wedi dweud bod angen gwneud mwy i amddiffyn plismyn.

Cafodd BBC Cymru wybod fod plismyn tri llu yn absennol am gyfanswm o 1,735 o ddyddiau dros gyfnod o dair blynedd oherwydd ymosodiadau.

Dywedodd Gweinidog Plismona'r Wrthblaid, David Hanson, fod y manylion yn "peri gofid".

Mae AS Mynwy David Davies wedi dweud y dylai erlynwyr y Goron gymryd camau mwy cadarn.

Cafodd 494 o ddyddiau eu colli yn Nyfed-Powys, 568 yng Ngwent a 673 yn Heddlu'r De.

Nid oedd Heddlu'r Gogledd yn fodlon darparu gwybodaeth.

Cyfanswm y gost oedd £189,800.

'Angen cosbi'

Dywedodd Mr Hanson, AS Delyn: "Rwy'n poeni nid yn unig oherwydd y plismyn sydd mewn perygl ond hefyd oherwydd cymaint o amser sy'n cael ei golli yn sgil yr ymosodiadau.

"Mae angen lleihau'r ymosodiadau a chosbi'r rhai sy'n ymosod."

Roedd adolygiad gwariant y llywodraeth yn 2010 yn golygu cwtogi ariannu canolog i'r heddlu o 20% erbyn 2015.

Mae heddluoedd Cymru'n anelu at arbedion o £96m.

Gall ymosod ar blismon arwain at ddedfryd o hyd at chwe mis.

Ond dywedodd Mr Davies, Cadeirydd Pwyllgor Dethol Materion Cymreig: "Mae'n ofid bod ymosodiadau ar blismyn yn digwydd yn aml.

"Dwi ddim yn siwr a yw'r manylion yn gyflawn ... yn aml, dyw plismyn ddim yn mynd yn absennol oherwydd ymosodiad."

Mae Mr Davies hefyd yn gwnstabl arbennig.

Dywedodd fod ymosodiad wedi bod ar y rhan fwya' o'i gydweithwyr.

"Yn aml, cnoi yw hwn neu boeri yn y llygad ... maen nhw am i gamau gael eu cymryd yn erbyn y troseddwyr.

"Rhaid cyfadde' nad yw plismyn yn hyderus bod Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gwneud digon ..."

'Cofnodion'

Dywedodd Mr Hanson ei fod yn poeni am nad oedd Heddlu'r Gogledd wedi darparu gwybodaeth.

Roedd yr heddlu wedi dweud nad oedd ganddyn nhw'r wybodaeth.

Dywedodd yr AS ei fod wedi cyflwyno cwestiwn Seneddol i'r Swyddfa Gartref "er mwyn sicrhau bod pob llu'n cadw cofnodion o anafiadau plismyn ar ddyletswydd".

"Pe baen nhw'n cadw manylion faint o blismyn sy'n cael eu hanafu, beth yw cost yr anafiadau, beth yw'r rheswm am yr anafiadau a phwy fydd yn cael ei erlyn, byddai hyn er lles Heddlu'r Gogledd," meddai.

Dyddiau'n absennol oherwydd ymosodiadau
Ardal Dyddiau'n absennol Y gost
Dyfed-Powys 494 £62,995.47
Gwent 568* £64,718.18
De Cymru 673 £62,087.24
Cyfanswm 1,735 £189,800.89
Ffynhonnell: Cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth * y flwyddyn ariannol