Y frech goch: Targedu ysgolion

  • Cyhoeddwyd
Gareth WilliamsFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Daethpwyd o hyd i gorff Gareth Williams fore Iau

Bydd timau brechu'n targedu 1,700 o ddisgyblion mewn 10 ysgol yn Abertawe a'r Cylch yr wythnos hon.

Yn y cyfamser, mae disgwyl canlyniadau post mortem Gareth Williams, 25 oed, wedi i'w gorff gael ei ddarganfod yn Abertawe fore Iau.

Roedd yn diodde' o'r frech goch adeg ei farwolaeth.

Ond mae profion yn cael eu cynnal cyn penderfynu ai hwn oedd achos ei farwolaeth.

Dywedodd swyddogion iechyd eu bod yn fodlon am fod 1,825 wedi eu brechu yng nghlinigau galw heibio pedwar ysbyty ddydd Sadwrn.

Ond yr wythnos ddiwetha' roedd y nifer gafodd frechiadau MMR mewn ysgolion yn "siomedig".

Mae dros 800 o achosion o'r salwch wedi eu cadarnhau yn ardaloedd byrddau iechyd Abertawe Bro Morgannwg, Powys a Hywel Dda.

Y prif reswm am y nifer o achosion, yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, yw nad oes digon o blant rhwng 10 a 17 oed wedi cael eu brechu.

'Risg uchel'

Dywedodd Dr Sara Hayes, cyfarwyddwr iechyd cyhoeddus y bwrdd iechyd: "Os yw plant a phobol ifanc heb gael y brechiadau MMR mae risg uchel o ddal y clefyd.

"Mae MMR yn syml ac yn effeithiol.

"Dwi'n annog rhieni i lofnodi'r ffurflen ganiatáu fel bod modd i'r plant gael brechiad yn yr ysgol."

Yn y cyfamser, mae'r ymchwiliad i farwolaeth Mr Williams yn parhau.

Ers i'r gyfres o achosion ddechrau mae 77 wedi bod yn yr ysbyty.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol