Llywodraeth yn gwrthod cais am lythyrau

Sir Terry Matthews ac Edwina Hart
Image caption Deellir bod Syr Terry Matthews yn edmygydd o Edwina Hart fel gweinidog

Gallai rhyddhau llythyrau rhwng y prif weinidog a'r miliwnydd Syr Terry Matthews "niweidio economi Cymru", medd Llywodraeth Cymru.

Roedd BBC Cymru wedi gwneud cais dan y ddeddf rhyddid gwybodaeth i weld yr ohebiaeth rhwng y ddau o hydref y llynedd.

Cafodd y llythyrau eu gyrru yng nghanol sibrydion y byddai Carwyn Jones yn bwriadu ailwampio'i gabinet.

Roedd hynny'n cynnwys y posibilrwydd o symud y Gweinidog Menter Edwina Hart.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod gohebiaeth wedi bod rhwng Mr Jones a Syr Terry.

Ond roedd yn gwrthod y cais rhyddid gwybodaeth i'w datgelu gan honni y gallai gwneud hynny achosi niwed sylweddol.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi disgrifio dadl y llywodraeth fel "nonsens llwyr", gan ddweud nad bwriad eithriadau yn y ddeddf oedd eu defnyddio fel "deilen ffigys i guddio embaras neu anallu".

Edmygydd

Pan gyhoeddodd Mr Jones newidiadau i'w gabinet ym mis Mawrth, fe gadwodd Ms Hart ei swydd, ac fe gafodd y cyfrifoldeb am drafnidiaeth ei drosglwyddo i'w phortffolio.

Credir bod Syr Terry yn edmygydd mawr o Ms Hart fel gweinidog.

Wrth fanylu am eu rhesymau am wrthod y cais am wybodaeth, dywedodd Llywodraeth Cymru:

"Mae Llywodraeth Cymru yn credu y gallai rhyddhau'r wybodaeth sy'n gynwysedig yn yr ohebiaeth yr ydych wedi gofyn amdani fod yn debyg o niweidio economi rhanbarth y de-ddwyrain yng Nghymru a thu hwnt.

"Pan mae cwmnïau neu unigolion yn llythyru'n ddiofyn gyda Llywodraeth Cymru, mae yna ddisgwyliad y bydd y wybodaeth yn cael ei drin yn gyfrinachol.

"Pe bai gwybodaeth o'r fath yn cael ei rhyddhau fe allai niweidio ein perthynas gyda chwmnïau neu arweinwyr busnes.

"Byddai hynny'n arwain yn y pendraw at wneud busnesau yn anfodlon gweithio gyda ni, ac fe allai hynny gael effaith niweidiol ar economi Cymru gan y gallai mewnfuddsoddiad i Gymru, er enghraifft, ostwng pe bai arweinwyr busnes o'r farn y gallai Llywodraeth Cymru gyhoeddi gwybodaeth am eu cyfleoedd busnes neu gynlluniau buddsoddi.

"Rydym yn credu y gallai niwed o'r fath fod yn sylweddol."

Mae BBC Cymru wedi gofyn am adolygiad ffurfiol o'r penderfyniad i beidio rhyddhau'r wybodaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran Syr Terry Matthews nad oedd am wneud sylw ar y mater.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.