Arweinydd cyngor yn ennill pleidlais o ddiffyg hyder

Protest undeb Unsain
Image caption Bu staff yn protestio yn erbyn codiad cyflog i brif weithredwr Cyngor Caerffili

Mae arweinydd Llafur cyngor Caerffili wedi ennill pleidlais o ddiffyg hyder yn dilyn ffrae dros godiad cyflog o £25,400 i un o brif swyddogion yr awdurdod.

Pleidleisiodd cynghorwyr o 43-15 yn erbyn y cynnig yn erbyn Harry Andrews.

Roedd aelodau wedi sefyll i ddangos eu cefnogaeth i Mr Andrews yn dilyn y cyfarfod ddydd Mawrth.

Arweinydd grŵp Plaid Cymru gyflwynodd y cynnig diffyg hyder, wedi i archwilwyr ddweud fod codiad cyflog y prif weithredwr yn anghyfreithlon.

Mae'r cyngor eisoes wedi gofyn i archwilwyr edrych ar geisiadau iawndal gan uwch reolwyr sydd wedi colli eu lwfans car.

Cafodd y prif weithredwr Anthony O'Sullivan ei atal o'i waith ym mis Mawrth yn dilyn adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru i'r cynnydd cyflog y llynedd.

Protestiadau

Arweiniodd at brotestiadau gan staff ac undebau llafur, ac fe ymddiheurodd cynghorwyr Llafur Caerffili.

Fe wnaeth y cyngor dro pedol ar y penderfyniad ym mis Ionawr a chwtogi codiad cyflog Mr O'Sullivan i £5,000. Mae'r mater wedi cael ei gyfeirio at yr heddlu ers hynny.

Dywedodd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar y cyngor (wnaeth gyflwyno'r cynnig o ddiffyg hyder):

"Efallai bod y cynghorydd Andrews wedi ennill y bleidlais neithiwr, ond does gan bobl y fwrdeistref sirol ddim hyder ynddo fe.

"Drwy bleidleisio yn erbyn y cynnig hwn mae'r grŵp Llafur wedi profi eu bod nhw allan o gysylltiad gyda'r cyhoedd a'u gweithlu eu hunain. Ni enillodd y ddadl, gyda Llafur yn gwneud dim ond sylwadau amherthnasol ac ymosodiadau personol.

"Mae'r cyfrifoldeb yn gorwedd gyda'r penaethiaid - yn yr achos hwn yr arweinydd. Mae e'n derbyn £1,000 yr wythnos i arwain y cyngor, ond mae e wedi gwrthod ei gyfrifoldebau."

Lwfans

Daeth i'r amlwg fod lwfans i staff sy'n gorfod defnyddio eu ceir fel rhan o'u gwaith hefyd wedi cael ei ddiddymu.

Ond cafodd 40 aelod o staff oedd yn ennill £38,463 swm penodol pan ddaeth y lwfans i ben.

Meddai llefarydd ar ran cyngor Caerffili: "Rydym eisoes wedi penodi archwilwyr i edrych ar y mater."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.