Heddlu Dyfed-Powys i gael Dirprwy Gomisiynydd

Christopher Salmon
Image caption Yn ôl Christopher Salmon bydd y swydd yn un allweddol i'w helpu archwili'r modd y mae'r llu yn cael ei redeg.

Mae Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys wedi datgan ei fod am benodi dirprwy gomisiynydd.

Yn ôl Christopher Salmon bydd y swydd yn un allweddol i'w helpu archwili'r modd y mae'r llu yn cael ei redeg.

Mae'r swydd wedi ei hysbysebu ar wefan Heddlu Dyfed-Powys ac fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ennill cyflog rhwng £45,000 a £58,000 y flwyddyn.

Ym mis Mawrth cyhoeddodd Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru, Winston Roddick y byddai ef yn penodi dirprwy gomisiynydd.

Gorddefnydd o rybuddion

Cafodd Mr Salmon ei ethol yn Gomisiynydd ym mis Tachwedd y llynedd .

Ym mis Mawrth penododd Simon Prince yn Brif Gwnstabl ac mae Mr Salmon newydd gyhoeddi ei Gynllun Plismona.

Ddydd Mawrth dywedodd ei fod yn bryderus am orddefnydd o rybuddion am droseddau ddylai fynd gerbron llys.

Ychwanegodd y byddai'n taclo'r defnydd cynyddol o rybuddion heddlu yn hytrach nag erlyn troseddwyr.

Yn ôl Mr Salmon y diwylliant targedau o fewn lluoedd heddlu sy'n gyfrifol am y cynnydd.

Y llynedd fe gyflwynodd Heddlu Dyfed Powys mwy o rybuddion na'r un llu arall yng Nghymru a Lloegr am droseddau difrifol - fe gafodd 45% o droseddwyr a gyflawnodd drosedd allai gael ei erlyn yn y llysoedd rhybudd.

Mae hynny'n cymharu gyda 19% yn ardal Heddlu De Cymru - un o'r isaf mewn unrhyw heddlu. Y cyfartaledd i Gymru a Lloegr yw 26%.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.