Brech goch: Profion post mortem 'amhendant'

Brechu yn Abertawe
Image caption Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog plant i gael eu brechu cyn yr Eisteddfod

Nid yw archwiliad post-mortem wedi darganfod ai'r frech goch oedd achos marwolaeth dyn o Abertawe ai peidio.

Fe gafodd corff Gareth Colfer-Williams, 25 oed, ei ddarganfod yn ei fflat yr wythnos diwethaf.

Yn ôl datganiad gan swyddfa crwner Abertawe ddydd Iau roedd y profion post mortem yn amhendant a bydd cwest yn cael ei agor a gohirio ddydd Mawrth nesaf fel bod mwy o brofion yn cael eu cynnal.

Yn y cyfamser mae 56 achos newydd o'r frech goch wedi eu cofnodi yn ardal Abertawe ers dydd Mawrth gan ddod â'r cyfanswm i 942.

Bellach mae 83 wedi cael triniaeth yn yr ysbyty ers dechrau'r gyfres o achosion.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod yr achosion wedi eu cofnodi'n bennaf yn Abertawe ond bod nifer uchel o achosion hefyd wedi eu cofnodi yn ardaloedd byrddau iechyd Abertawe Bro Morgannwg, Powys a Hywel Dda, yn enwedig yn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot a Gogledd Powys.

Bydd clinigau yn ysgolion ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot am y drydedd wythnos o ddydd Llun nesaf ymlaen ac fe fydd sesiynau galw heibio yn cael eu cynnal yn yr ardaloedd hyn ddydd Sadwrn.

Dros 100,000

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd wedi gofyn i rieni wneud yn siŵr bod eu plant wedi cael y brechiad MMR cyn mynd i Eisteddfod yr Urdd y mis nesaf.

Mae'r wŷl, sydd yn digwydd eleni yng Nghilwendeg yn Sir Benfro, yn denu dros 100,000 o ymwelwyr bob blwyddyn a tua 15,000 o gystadleuwyr.

Dywedodd Rhianwen Stiff o Iechyd Cyhoeddus Cymru wrth y Post Cyntaf y gallai'r clefyd ledu'n hawdd os nad oedd plant a phobl ifanc wedi eu brechu.

"Rydan ni'n gwybod fod y frech goch yn heintus iawn - mae'n lledu o berson i berson yn hawdd iawn.

'Dau bigiad'

"Rydan ni'n gwybod hefyd mai plant a phobl ifanc yw'r rhai yn y gymuned sy'n heb gael eu brechu ar hyn o bryd neu sydd ond wedi cael un brechiad pan fo dau yn angenrheidiol i atal y frech goch.

"Beth rydan ni'n awgrymu ydi fod pawb sy'n mynd i gystadlu yn yr Urdd neu'n ymweld â'r Urdd yn sicrhau gyda'u meddyg teulu cyn mynd eu bod nhw wedi cael dau bigiad o'r MMR."

Y prif reswm am y nifer uchel o achosion yw nad oes yna ddigon o unigolion rhwng 10 a 17 oed wedi eu brechu.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae clinigau arbennig wedi eu hagor ar benwythnosau yn cynnig y brechiad MMR.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd wedi bod yn targedu ysgolion ac yn cynghori staff sydd yn gweithio yn y gwasanaeth iechyd i gael eu brechu hefyd.

Cysylltiad cyson

Image copyright Urdd Gobaith Cymru
Image caption Mae Eisteddfod yr Urdd yn denu dros 100,000 o ymwelwyr bob blwyddyn

Dywedodd Prif Weithredwr yr Urdd, Efa Gruffudd Jones, fod y mudiad mewn cysylltiad cyson gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn ystyried y ffordd orau i gynghori ymwelwyr i'r Eisteddfod.

Ar wefan Eisteddfod yr Urdd mae nodyn y corff iechyd sy'n sôn am y pwysigrwydd o frechu.

Maen nhw hefyd wedi anfon llythyron at rai rhieni gyda'r un neges ac fe fyddan nhw'n cysylltu gyda chystadleuwyr ddechrau Mai.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.