Cartref newydd i Rali Cymru GB

  • Cyhoeddwyd
Rali Cymru GBFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd pencadlys y rali yn Sir y Fflint a'r llinell derfyn yn Llandudno

Bydd gan Rali Cymru Prydain Fawr 2013 gartref newydd yn y gogledd pan fydd yn cael ei chynnal rhwng Tachwedd 14 ac 17.

Daw'r ad-drefnu yn dilyn y cyhoeddiad o bartneriaeth estynedig gyda Llywodraeth Cymru ac yn sgil ymgynghoriad gyda gweithgynhyrchwyr, timau, cystadleuwyr a chefnogwyr.

Ar ôl cael ei gynnal yn y de ers 2000 bydd digwyddiad pencampwriaeth y byd yn symud i'r gogledd.

O gofio pwysigrwydd y diwydiant moduro i economi Cymru, bydd pencadlys a pharc gwasanaethu canolog y rali ar safle newydd sy'n cael ei baratoi ochr yn ochr â ffatri Toyota ar Lannau Dyfrdwy yn Sir y Fflint.

'Manteision sylweddol'

Bydd seremoni agoriadol y digwyddiad yn cael ei chynnal yng Nghonwy ar y nos Iau, gyda dathliadau'r llinell derfyn yn Llandudno ar y prynhawn Sul.

Bydd y llwybr dros bedwar diwrnod o gystadlu yn fwy cywasgedig, gyda'r mwyafrif o'r Cymalau Arbennig yn cael eu hamseru yng nghoedwigoedd Cymru.

Hefyd bydd cymalau gyda'r nos ac addas i deuluoedd yn cael eu hailgyflwyno, a bydd modd i gefnogwyr gael ystod ehangach o docynnau am brisiau is nag o'r blaen.

"Rydym wedi gwrando ar yr hyn y mae timau a chefnogwyr ei eisiau wrth fynd ati i greu rownd fydd ymysg y gorau ym Mhencampwriaeth Rali'r Byd, ynghyd â diweddglo perffaith i bencampwriaeth y byd 2013," meddai Andrew Coe, prif weithredwr y trefnwyr, International Motor Sports.

"Mae De Cymru wedi bod yn gartref gwych i Rali Cymru Prydain Fawr ers 2000, ond bydd nifer o fanteision sylweddol o symud i'r gogledd.

"Efallai'n bwysicaf oll, byddwn ni'n agosach at gadarnleoedd traddodiadol y gamp, rhai coedwigoedd ralïo eiconig, yn ogystal â bod o fewn tafliad carreg i rai o ddinasoedd ac ardaloedd mwyaf poblog y Deyrnas Unedig, fel Lerpwl a Manceinion.

"Gan ystyried y ffactorau hynny, yn ogystal â'n polisi prisio tocynnau newydd sy'n darparu ar gyfer selogion y rali a theuluoedd fel ei gilydd, rydyn ni'n hyderus mai Rali Cymru Prydain Fawr 2013 fydd un o uchafbwyntiau'r calendr chwaraeon modur."

'Cyffrous iawn'

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gwyddoniaeth, Llywodraeth Cymru: "Mae hyn yn newyddion cyffrous iawn i Rali Cymru Prydain Fawr ac i Ogledd Cymru.

"Mae'r digwyddiad bob amser wedi tynnu'r tyrfaoedd yng Ngogledd Cymru yn y gorffennol, ac rwy'n siŵr y bydd y datblygiad hwn yn adnewyddu'r digwyddiad ar gyfer gwylwyr a chystadleuwyr fel ei gilydd.

"Ac mae hyn hefyd yn dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i Rali Cymru Prydain Fawr, sydd â chysylltiadau sylweddol gyda'r sector moduro yng Nghymru.

"Y mae Cymru yn gartref i oddeutu 150 o gwmnïau gweithgynhyrchu cydrannau a systemau. Mae'r diwydiant yng Nghymru hefyd yn cyflogi 15,000 o bobl mewn gweithgynhyrchu moduron, gyda throsiant blynyddol o £3 biliwn."

'Gweithio'n agos'

Dywedodd y Cynghorydd Graham Rees, Aelod o Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: "Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n agos gyda threfnwyr Rali Cymru Prydain Fawr dros y misoedd diwethaf i sicrhau bod y digwyddiad chwaraeon pwysig hwn yn dychwelyd i Fwrdeistref Sirol Conwy, ac rydyn ni'n falch bod Llandudno a Chonwy wedi cael eu dewis.

"Mae chwaraeon modur yn boblogaidd iawn, ac ynghyd â nifer fawr o gefnogwyr, gall digwyddiad o'r fath gynnig manteision economaidd sylweddol i ardal. Rwy'n siŵr y bydd hyn yn llwyddiant mawr."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol