Agwedd 'ddifflach' Llafur o dan y lach

Andrew RT Davies
Image caption Andrew RT Davies: "Cymru'n haeddu gwell" na'r llywodraeth Lafur yng Nghymru

Ymosododd Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn chwyrn ar agwedd "ddifflach" Llywodraeth Cymru ar yr economi wrth annerch cynhadledd y Ceidwadwyr Cymreig ddydd Sadwrn.

Dull 'Sofietaidd' sydd ganddyn nhw, meddai David Jones, meddylfryd o ddiystyru syniadau sydd "heb eu dyfeisio yng Nghymru".

Roedd yn cyfeirio'n benodol at y ffordd mae'r Gweinidog Busnes Edwina Hart wedi mynd ati i sefydlu ardaloedd menter.

Dywedodd iddo ddisgwyl i'r llywodraeth ddilyn esiampl Lloegr wrth sefydlu ardaloedd menter gan weithio gyda busnesau lleol a dod o hyd i ffordd o weithio sy'n gweddu iddyn nhw.

Ond tra bod y gwaith yn mynd rhagddo dros y ffin, dim ond y gwaith papur sydd yn ei le yng Nghymru meddai.

"Does dim angen iddi fod fel hyn" mynnodd, gan ddweud mai natur datganoli yw bod hawl gan y llywodraethau gwahanol ddilyn eu polisïau eu hunain.

Serch hynny, does dim o'i le ar ddilyn esiampl llywodraeth arall meddai.

Cyfeiriodd at y Comisiynydd Plant, syniad a ddatblygwyd yng Nghymru ac a ddilynwyd gan wledydd eraill y Deyrnas Unedig.

"Y gwirionedd yw nad yw pobl fusnes, teuluoedd ac ymdrechwyr â rhyw lawer o ddiddordeb yn y mater o le y caiff polisi ei ddatblygu.

"Yn hytrach, maent eisiau arwydd fod llywodraethau ar bob lefel, ac o bob lliw, yn cyd-weithio er lles Cymru."

Comisiwn

Cyhoeddodd arweinydd grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Andrew RT Davies bod llefarydd addysg y blaid, Angela Burns wedi ei phenodi i arwain comisiwn i ddatblygu polisi newydd ar gostau gofal plant.

"Gan ddatblygu ar beth o waith da llywodraeth y Deyrnas Unedig yn y maes yma, bydd Angela'n gweithio â chynrychiolwyr o sefydliadau a busnesau i weld sut y gallwn ni helpu rhieni ar draws Cymru i fod mor uchelgeisiol dros eu hunain ag yr ydyn nhw dros eu plant.

"Dim ond trwy ddatblygu polisi credadwy y gallwn ni werthu'n hunan fel plaid sy'n deall.

"Rwy am i rieni ar draws Cymru edrych ar y Ceidwadwyr Cymreig a gweld plaid sy'n deall ac yn gwneud rhywbeth."

Mewn ymdrech i baratoi'r Ceidwadwyr at frwydrau etholiadau Senedd Ewrop, San Steffan a'r Cynulliad, cyfaddefodd Mr Davies bod "ymateb oeraidd" i ganfaswyr y blaid yn achlysurol ond bod rhaid iddyn nhw ledaenu'r neges mai nhw yw'r blaid i newid Cymru er gwell - nid "Llafur ddiog".

Cynllun y Ceidwadwyr yw parhau i gynnig syniadau blaengar sy'n ymateb i'r her sy'n wynebu Cymru heddiw meddai, gan adeiladu ar strategaeth y blaid i adfer stryd fawr y dref Gymreig a syniadau i roi cymorth i fusnesau bach gael gafael ar gyllid.

"Dyw llywodraeth hunanfodlon, flinedig ddim yn arwain at greu syniadau dewr a blaengar.

"Rhaid i ni frwydro yn erbyn y llywodraeth Lafur ddiog yma.

"Nid am ein bod ni'n gwrthwynebu beth maen nhw'n ei wneud ond am fod Cymru'n haeddu gwell."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.