Strôc: Ymgyrch i arbed bywydau

  • Cyhoeddwyd

Mae ymgyrch genedlaethol yn dechrau er mwyn ceisio lleihau'r risg fod pobl yn cael strôc.

Mae'n un o'r tri cyflwr mwya' cyffredin sy'n lladd pobl yng Nghymru.

Trwy ymyrraeth gyflym mae modd lleihau'r niwed i'r ymennydd.

Mae'r ymgyrch sydd yn para mis yn digwydd mewn fferyllfeydd ar draws y wlad ac wedi ei drefnu ar y cyd gyda'r saith bwrdd iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Fferylliaeth Gymunedol Cymru.

Mae Cymdeithas y Strôc hefyd yn cefnogi'r ymgyrch.

Yn ystod y mis bydd arbenigwyr yn sôn am y cysylltiad rhwng pwysau gwaed uchel a'r siawns o gael strôc.

Byddan nhw'n rhybuddio bod angen cadw pwysau gwaed yn gyson a bod modd ei ostwng.

Yn ogystal, byddan nhw'n sôn am arwyddion posib strôc.

Trwy ofyn am help yn syth gellid achub bywyd yr unigolyn a lleihau'r niwed posib i'r ymennydd.

Bydd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn lansio'r ymgyrch a bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal yn ystod y mis i godi ymwybyddiaeth o'r clefyd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol