Rheithgor yn ymweld â chartref Mark Bridger

Aelodau'r rheithgor yn cyrraedd cartre' Mark Bridger yng Ngheinws, Powys Image copyright PA
Image caption Aelodau'r rheithgor yn cyrraedd cartre' Mark Bridger yng Ngheinws, Powys

Mae rheithgor yn achos llofruddiaeth April Jones wedi ymweld â chartref y dyn sydd wedi'i gyhuddo o'i llofruddio.

Mae Mark Bridger, 47, yn gwadu cipio a llofruddio'r ferch bump oed, a ddiflannodd wrth iddi chwarae ger ei chartref ym Machynlleth ar Hydref 1, 2012.

Ddydd Iau cafodd aelodau'r rheithgor weld y prif leoliadau'n ymwneud â'r achos.

Gwaed

Mae'r erlyniad wedi dweud wrth Lys y Goron Yr Wyddgrug fod canlyniadau profion yn dangos bod gwaed April wedi ei ganfod yng nghartref Mr Bridger.

Fe dreuliodd y rheithgor ddwy awr a hanner yn ardal Machynlleth tan 2pm.

Amser cinio ddydd Iau fe aeth aelodau o'r rheithgor i dŷ'r diffynnydd a mynd i mewn fesul pedwar.

Roedd hi'n awyr las a heulwen pan gyrhaeddodd y rheithgor dref Machynlleth ac roedd rhubanau pinc a osodwyd i nodi diflaniad April yn dal o gwmpas y dref.

Aeth y rheithgor i ysgol April yn gyntaf, Ysgol Gynradd Machynlleth, ar gyrion stad Bryn-y-gog ble roedd April yn byw.

Image copyright Arall
Image caption Lluniau'r heddlu o du mewn cartre' Mark Bridger

Wedyn cawson nhw eu hebrwng o gwmpas y stad gan yr heddlu, gyda swyddogion yn atal traffig rhag mynd i'r ardal ble roedden nhw.

Yna fe gerddon nhw o'r ysgol i'r stad, cyn ymweld â chartref Mr Bridger.

Roedd disgwyl iddynt hefyd fynd i ganol y dref.

Ddydd Mercher honnodd yr erlyniad fod Mr Bridger wedi llosgi tystiolaeth ac wedi glanhau'r tŷ yn drylwyr.

DNA

Ond clywodd y llys fod olion gwaed mewn gwahanol leoliadau yng nghartref Mr Bridger yn cyfateb i DNA April.

Dywedodd Elwen Evans QC fod yr erlyniad yn cyfeirio at siawns un mewn biliwn bod y gwaed yn cyfateb, a bod hynny'n "golygu mewn gwirionedd mai gwaed April oedd o".

Ac roedd "awgrym cryf" fod olion esgyrn a ganfuwyd yng nghartref Mr Bridger wedi dod o benglog dynol, meddai.

Image copyright Arall
Image caption Cartre' Mark Bridger o'r tu allan

Mae'r erlyniad wedi amlinellu symudiadau Mr Bridger ar y diwrnod y diflannodd April.

Clywodd y llys ei fod wedi mynd at ddwy ferch wyth a 10 oed, a'i fod wedi gwahodd un ohonyn nhw a oedd yn ffrindiau gyda'i ferch i ddod i'r tŷ i gysgu, ond ei fod wedi gyrru oddi yno pan wrthododd hi'r cynnig.

Yn gynharach y diwrnod hwnnw roedd wedi anfon negeseuon at dair dynes ar wefan Facebook, gan ofyn i ddwy a oedden nhw eisiau cwrdd.

Roedd hefyd wedi anfon negeseuon testun at ei gyn gariad wedi i'w perthynas ddod i ben.

Clywodd y rheithgor hefyd fod Mr Bridger wedi dweud wrth yr heddlu yn ystod cyfweliadau ei fod wedi taro yn erbyn April gyda'i gar trwy ddamwain ac wedi "mynd i banig".

"Wnes i ddim ei chipio. Fe wnes i 'ngorau i'w hadfywio hi," meddai.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol