'Plismyn cefn gwlad' i gwrdd â ffermwyr

Plismyn Image copyright Joanna Humphreys

Bydd plismyn arbennig gyda Heddlu'r Gogledd yn cwrdd â ffermwyr yn ddiweddarach i drafod ffyrdd o fynd i'r afael â throseddau yng nghefn gwlad.

Mae'r 'plismyn cefn gwlad' fel y maen nhw'n cael eu hadnabod yn cyflawni'r un rôl â swyddogion cynorthwyol cymunedol yr heddlu (PCSO) ond mewn ardaloedd gwledig.

Yn ôl Heddlu'r Gogledd, mae troseddau fel dwyn metel a dwyn peiriannau fferm megis beiciau cwad ar gynnydd mewn ardaloedd gwledig.

Fel ymateb i hynny bydd PCSO Elliw Williams a PCSO Llinos Jones yn trafod y sefyllfa gyda'r ffermwyr yn Nolgellau ddydd Gwener.

Dywedodd yr Arolygydd Mark Armstrong o Heddlu'r Gogledd: "Mae dyletswyddau plismyn cefn gwlad yn cynnwys adolygu troseddau cefn gwlad, cysylltu gyda dioddefwyr a meithrin perthynas gyda ffermwyr.

"Mae PCSO Elliw Williams yn ferch i ffermwr ac yn briod â ffermwr. Mae'r cefndir yma'n ei chynorthwyo i feithrin perthynas dda gyda'r gymuned amaethyddol gan ei bod yn deall eu problemau."

'Blaenoriaeth'

Ychwanegodd bod y berthynas rhwng yr heddlu a'r ffermwyr yn gweithio'r ddwy ffordd.

"Mae'r plismyn cefn gwlad yn cysylltu gyda'r heddlu yn ddyddiol, gan dynnu sylw ei gilydd at faterion o bwys.

"Mae hyn yn cadarnhau ymrwymiad yr heddlu i gymunedau gwledig. Maen nhw'n cryfhau diwydiant sydd mor bwysig i economi Cymru."

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Winston Roddick:

"Taclo troseddau cefn gwlad yw'r un o'r blaenoriaethau sydd wedi'u cynnwys yng Nghynllun Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, a gafodd ei gyhoeddi gennyf yn ddiweddar.

"Mae'n falch iawn gennyf weld bod Heddlu Gogledd Cymru yn taclo'r broblem hon."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.