Addysg yng Nghynor Sir Benfro ddim yn foddhaol

Swyddfeydd Cyngor Sir Benfro Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Dywedodd yr adroddiad fod 'newid diwylliant' wedi dechrau digwydd

Dyw gwasanaethau addysg ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Benfro ddim yn foddhaol, yn ôl adroddiad blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru.

Tra bod yr adroddiad wedi nodi bod yna welliannau wedi bod ar draws nifer o wasanaethau pwysig, mae'r ddogfen wedi dweud nad yw safon yr addysg yn y sir yn ddigon da.

Ond, meddai'r Archwilydd Cyffredinol, mae newid diwylliant wedi dechrau digwydd yn y cyngor sir a bod y gefnogaeth i bobl fregus yn dda.

Amgylchedd

Mae'r adroddiad wedi dweud bod sut mae'r cyngor yn ymdrin gyda'r amgylchedd yn datblygu'n dda a'u bod yn parhau i ganolbwyntio ar gyrraedd targedau er mwyn lleihau gwastraff.

Dywedodd y ddogfen fod y cyngor yn parhau gyda'u hymrwymiad i gefnogi'r economi mewn cyfnod anodd a'u bod yn cefnogi ac yn datblygu cymunedau drwy sawl prosiect gwahanol.

Er bod 'na argymhellion am sut y dylai'r cyngor wella, meddai Swyddfa Archwilio Cymru, dydyn nhw ddim wedi gwerthuso a ydy'r gwelliannau'n ddigonol.

Mae'r adroddiad yn un o gyfres o adroddiadau blynyddol sy'n cael eu hysgrifennu ar gyfer pob un o'r 22 cyngor lleol, y parciau cenedlaethol a'r gwasanaethau tân.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.