Cwpan Cymru: Profiad yw'r allwedd

Lee Jones a Les Davies Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Mae gan Lee Jones (chwith) a Les Davies) brofiad helaeth

Fe fydd nifer o hen bennau'r byd pêl-droed yn ceisio defnyddio'u profiad i ennill Cwpan Cymru yn Wrecsam brynhawn Llun.

Bangor a Phrestatyn fydd yn mynd benben ar y Cae Ras ar y prif gwpan ym mhêl-droed Cymru.

Rheolwr Prestatyn yw Lee Jones. Yn ogystal â chwarae i Lerpwl am gyfnod, roedd Jones yn rhan o garfan Tranmere gollodd yn rownd derfynol Cwpan y Cynghrair i Gaerlŷr yn 2000, ac roedd dau o dîm presennol Prestatyn hefyd yn y garfan, sef Neil Gibson ac Andy Parkinson.

Dywedodd Jones: "Chwaraeodd Andy yn Wembley tra gwylio o'r ochr wnaeth Gibbo a minnau. Mi fasa hi'n hynod braf pe byddai'r tri ohonom yn gallu helpu Prestatyn i greu hanes drwy gipio Cwpan Cymru ddydd Llun.

"Mae am fod yn achlysur enfawr yn Wrecsam ddydd Llun.

"Dyw'n canlyniadau yn ail hanner y tymor heb fod yn arbennig o dda ac er y bydd hi'n hynod o anodd yn erbyn Bangor - gobeithio y daw dydd y bydd mawr y rhai bychain."

Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Y Seintiau Newydd yn dathlu ennill Cwpan Cymru yn 2012

Bangor

Mae Les Davies eisoes wedi ennill Cwpan Cymru deirgwaith gyda'i glwb cartref ac mae'r blaenwr poblogaidd yn credu bod y ffeinal yn erbyn Prestatyn ddydd Llun yr un mor bwysig â buddugoliaethau diweddar Bangor yn erbyn Llanelli, Aberystwyth a Phort Talbot (2008/09/10).

"Gan ein bod ni wedi methu gorffen yn y ddau uchaf yn y Cynghrair mae angen i ni ennill ar y Cae Ras ddydd Llun er mwyn sicrhau ein lle yng Nghynghrair Europa.

"'Da ni ddim eisiau gorfod trio ennill ein lle yn Ewrop drwy'r gemau ail gyfle - felly mae 'na gryn dipyn yn y fantol.

"Rwy'n gwybod mai hon ydi ffeinal gyntaf Prestatyn a'i fod yn ddiwrnod mawr yn eu hanes - ond 'dwi wedi bod mewn pedair rownd derfynol ac felly'n gwybod beth i'w ddisgwyl.

"Roedd y profiad o golli yn erbyn Llanelli (2011) yn anodd - ond roedd y ffaith ein bod wedi ennill y Cynghrair y tymor hwnnw'n ychydig o gysur bryd hynny."

Bydd y tîm sy'n ennill ddydd Llun yn mynd yn syth i Gynghrair Europa y tymor nesaf, ond fe fydd yn rhaid i'r tîm sy'n colli ymuno gyda Chaerfyrddin, Port Talbot a'r Bala yn y gemau ail gyfle am y trydydd lle i dimau o Gymru yn y gystadleuaeth Ewropeaidd.